Levitik 1

1

In pokliče GOSPOD Mojzesa in mu govori iz shodnega šatora, rekoč:

2

Govóri sinovom Izraelovim in jim reci: Če hoče kdo izmed vas prinesti darilo GOSPODU, od živine, od govedi ali drobnice, prinesite darilo svoje.

3

Čigar darilo je v žgalno daritev od govedi, naj prinese samca brez hibe; pri vhodu shodnega šatora naj ga daruje, da bo milo sprejet pred GOSPODOM.

4

In položi naj roko svojo na glavo žgalne žrtve, da bo milo sprejeta za njega, v poravnavo zanj.

5

In zakolje naj tisto mlado govedo pred GOSPODOM; in prineso sinovi Aronovi, duhovniki, kri njegovo in ž njo poškropé kroginkrog oltar, ki je proti vhodu v shodni šator.

6

In odere žgalno daritev in jo razseka v njene kose.

7

In sinovi Arona duhovnika denejo ogenj na oltar in polože drva na ogenj.

8

Potem naj sinovi Aronovi, duhovniki, polože te kose, glavo in tolščobo na drva nad ognjem vrh oltarja.

9

Njegovo drobje pa in noge njegove naj se opero v vodi; in duhovnik naj zažge vse to na oltarju: žgalna daritev je, ognjena žrtev v prijeten duh GOSPODU.

10

Če pa je darilo njegovo drobnica, od ovac ali koz, v žgalno daritev, prinese naj samca brez hibe.

11

In naj ga zakolje na polnočni strani oltarja pred GOSPODOM; in razškrope naj sinovi Aronovi, duhovniki, kri njegovo po oltarju kroginkrog.

12

In naj ga razseka v kose njegove z glavo in tolščo njegovo, in duhovnik jih polóži na drva nad ognjem vrh oltarja.

13

Drobje pa in noge naj umije z vodo, in duhovnik naj vse to daruje in zapali na oltarju: žgalna daritev je, ognjena žrtev v prijeten duh GOSPODU.

14

Ako pa je darilo njegovo ptica v žgalščino GOSPODU, naj prinese grlico ali golobčka za darilo svoje.

15

In duhovnik prinesi ptico k oltarju in ji odščipni z nohtom glavico in jo zažgi na oltarju, njena kri pa naj se iztisne na oltarjevo steno.

16

Golžun in nesnago njeno pa naj odpravi ter vrže to poleg oltarja na vzhodno stran na pepelišče.In naj jo nakrhne ob krilih, ne da bi jo pretrgal, in duhovnik naj jo zažge na oltarju, na drvih, ki so na ognju: žgalna daritev je, žrtev po ognju v prijeten duh GOSPODU.

17

In naj jo nakrhne ob krilih, ne da bi jo pretrgal, in duhovnik naj jo zažge na oltarju, na drvih, ki so na ognju: žgalna daritev je, žrtev po ognju v prijeten duh GOSPODU.