Joel 3

1

Kajti glej, v tistih dneh in tisti čas, kadar nazaj pripeljem ujetništvo Judovo in jeruzalemsko,

2

tedaj zberem vse poganske narode in jih popeljem v dolino Josafat, in tam se bom ž njimi pravdal za ljudstvo svoje in za dediščino svojo, Izraela, ki so ga razkropili med narode; in deželo mojo so razdelili

3

in za ljudstvo moje so metali kocko; in dečka so dali za nečistnico in deklico so prodali za vino, da so ga pili. –

4

Pa tudi vi, kaj mi hočete, Tir in Sidon in vsi kraji Filisteje? Mi li hočete povrniti, kar sem storil? ali mi hočete nagoditi kaj? Hitro, brž povrnem delo vaše vam na glavo.

5

Zato ker ste vzeli srebro in zlato moje in najboljše dragotine moje znesli v svoje malikovalnice

6

in otroke Judove in otroke jeruzalemske prodajali sinovom Grčije, da jih spravite daleč od njih pokrajine:

7

glejte, jaz jih obudim iz kraja, kamor ste jih prodali, in povrnem delo vaše vam na glavo!

8

In prodam vaše sinove in hčere vaše sinovom Judovim v roko, in ti jih prodado možem iz Sabe, ljudstvu daljnemu; kajti GOSPOD je govoril.

9

Razglasite to med narodi, posvetite vojsko, zdramite junake, vsi vojščaki naj pridejo in stopijo sem!

10

Prekujte svoja orala v meče in kosirje v sulice! Slabič naj reče: Junak sem!

11

Hitite in pridite, vsi narodi vseokoli, in zberite se! Tja doli pošlji junake svoje, GOSPOD!

12

Naj se vzdignejo narodi in pridejo v dolino Josafat, kajti tam bom sedel in sodil vse narode okoli.

13

Nastavite srpe, ker žetev je dozorela; pridite, stopite, zakaj tlačilnica je polna, kadi so prenapolnjene! Kajti njih hudobnost je velika.

14

Množice, množice v dolini razsodbe! kajti blizu je dan GOSPODOV v dolini razsodbe.

15

Solnce in mesec otemnevata in zvezde bledé.

16

In GOSPOD rjove s Siona in grmi z glasom svojim iz Jeruzalema, in gibljeta se nebo in zemlja. A GOSPOD je pribežališče ljudstvu svojemu in trdnjava sinom Izraelovim.

17

In spoznate, da sem jaz, GOSPOD, Bog vaš, ki prebivam na Sionu, na gori svetosti svoje. In Jeruzalem bode svet, in tujci ne bodo več hodili skozi njega.

18

In zgodi se tisti dan, da bo kapljal mošt z gorá in teklo mleko s hribov, in po vseh strugah Judovih bodo tekle vode; in studenec bo vrel iz hiše GOSPODOVE in namakal dolino Sitimsko.

19

Egipt bode v pustoto in Edom v prazno puščavo zavoljo silovitosti proti sinovom Judovim, ker so nedolžno kri prelivali v njih deželi.

20

Ali na Judovem bodo prebivalci vekomaj in v Jeruzalemu od roda do roda.In očistim njih kri, ki je nisem bil očistil. In GOSPOD bo prebival na Sionu.

21

In očistim njih kri, ki je nisem bil očistil. In GOSPOD bo prebival na Sionu.