Ozej 8

1

Trobento deni na usta! Kakor orel prileti sovražnik na dom GOSPODOV, ker so prestopili zavezo mojo in se pregrešili zoper postavo mojo.

2

Vpili bodo k meni: Bog moj, mi, ki smo Izrael, te poznamo!

3

Izrael je zavrgel, kar je dobro: naj ga sovražnik preganja!

4

Kralje so postavljali, ali brez mene, nameščali poglavarje, in jaz nisem vedel. Iz srebra in zlata svojega so si delali malike, da bi bili iztrebljeni.

5

Bog je zavrgel tele tvoje, o Samarija! Srd moj je razvnet zoper nje: doklej se še ne bodo mogli očistiti?

6

Kajti iz Izraela je tudi to tele: umetnik ga je naredil, in ni Bog; res v kosce razpade tele samarijsko.

7

Kajti veter sejejo in želi bodo vihar; stebla nima njih setev; kar je zraslo, ne da moke; ako bi jo tudi dalo, bi jo tujci požrli.

8

Požrt je Izrael; sedaj so med poganskimi narodi kakor posoda, ki se je nihče ne veseli.

9

Kajti šli so v Asirijo. Divji osel biva sam posebe, Efraim pa si je najel ljubovnike.

10

Če si jih tudi najemajo med pogani, jih sedaj zberem; in začno se manjšati pod bremenom kralja knezov.

11

Ker je Efraim namnožil oltarje za grešenje, so mu bili oltarji v pregreho.

12

Naj mu napišem postavo svojo desettisočkrat, vendar jo štejejo za tujo!

13

Kot klalščine mojih daril darujejo meso in ga jedo; GOSPOD se jih ne veseli. Sedaj se spomni njih krivic in bo kaznoval njih grehe: na Egiptovsko se povrnejo.Zakaj Izrael je pozabil Stvarnika svojega in si zgradil palače, in Juda je pomnožil utrjena mesta; ali pošljem ogenj v mesta njegova, ki požre gradove njegove.

14

Zakaj Izrael je pozabil Stvarnika svojega in si zgradil palače, in Juda je pomnožil utrjena mesta; ali pošljem ogenj v mesta njegova, ki požre gradove njegove.