Ozej 6

1

Pridite in povrnimo se h GOSPODU! Kajti on nas je raztrgal in nas tudi ozdravi, on nas je udaril in nas tudi obveže.

2

Oživi nas po dveh dneh, tretji dan nas vzdigne, da bomo živeli pred njegovim obličjem.

3

In spoznavajmo GOSPODA, prizadevajmo si ga spoznati! Njegov izhod je gotov kakor jutranji svit, in pride nam kakor deževje, kakor pozni dež, ki vlaži zemljo.

4

Kaj naj ti storim, o Efraim? kaj naj ti storim, o Juda? kajti vaše bogoljubje je kakor jutranji oblak in kakor rosa, ki hitro izgine.

5

Zato sem jih obtesaval po prorokih, ubijal sem jih z ust svojih besedami; in sodba moja vzhaja kakor luč.

6

Kajti usmiljenja želim in ne daritve in spoznanja Božjega več nego žgalnih žrtev.

7

Oni pa so kakor Adam prestopili zavezo, ondi so se mi izneverili.

8

Gilead je mesto hudodelnikov, polno krvavih sledov.

9

In kakor razbojnik preži ob cesti, tako družba duhovnikov: moré na potu v Sihem, da nesramnosti počenjajo.

10

V hiši Izraelovi sem videl strahovito reč: tam je nečistovanje Efraimovo, Izrael oskrunjen.Tudi tebi, o Juda, je pripravljena žetev, ko nazaj popeljem ujetništvo ljudstva svojega.

11

Tudi tebi, o Juda, je pripravljena žetev, ko nazaj popeljem ujetništvo ljudstva svojega.