Ozej 4

1

Čujte besedo GOSPODOVO, sinovi Izraelovi! Kajti GOSPOD ima pravdo s prebivalci dežele, ker ni resnice in ni usmiljenja in ni spoznanja Božjega v deželi.

2

Kletje je tu samo in laž in umor in tatvina in prešeštvovanje; nasilstvo počenjajo in kri za kri prelivajo.

3

Zato žaluje dežela in medli vse, kar prebiva v njej, i zverine na polju i ptice pod nebom, in tudi ribe v morju ginejo.

4

Samo da jih nihče ne dolži in nihče ne kara! Kajti z ljudstvom tvojim je kakor ž njimi, ki se prepirajo z duhovnikom.

5

In padeš po dnevi in tudi prorok pade s teboj po noči; in uničim mater tvojo.

6

Uničuje se ljudstvo moje, ker nima spoznanja; ker si ti zavrgel spoznanje, te tudi jaz zavržem, da mi ne bodeš duhovnik; ker si pozabil svojega Boga postavo, pozabim tudi jaz otroke tvoje.

7

Kolikor bolj so se množili, tem bolj so grešili zoper mene: njih slavo izpremenim v sramoto.

8

Ljudstva mojega daritve za greh uživajo in hlepé po njega krivici.

9

In bode kakor ljudstvo tako duhovnik; in kaznoval jih bom za njih poti in jim poplačam njih dejanja.

10

In jedli bodo, pa se ne nasitijo, nečistovali bodo, pa se ne pomnože, ker so zapustili GOSPODA, da ne bi ga imeli v čislih.

11

Nečistost in vino in mošt jemljejo pamet.

12

Ljudstvo moje vprašuje za svet svoj les, in palica njegova naj mu napoveduje; kajti duh nečistosti ga je zapeljal, in nečistujejo, ko so opustili Boga svojega.

13

Po vrhovih gorá darujejo in po hribih žgo kadilo, pod hrastom in topolom in terebinto, ker je prijetna njih senca; zato nečistujejo hčere vaše in snahe vaše prešeštvujejo.

14

Ne morem kaznovati hčeri vaših, da nečistujejo, ne snah vaših, da prešeštvujejo, ker vi sami hodite v stran z nečistnicami in darujete skup z ljubodejkami; in ljudstvo, ki je brez razuma, se pogubi.

15

Ako nečistuješ ti, Izrael, vsaj Juda naj ne greši! In ne hodite v Gilgal ter ne potujte gori v Betaven, tudi ne prisegajte: Res kakor GOSPOD živi!

16

Kajti Izrael se je upiral kakor neukročena junica; sedaj jih bo GOSPOD pasel kakor jagnje na široki planjavi.

17

Efraim se je združil z maliki – pústi ga!

18

Njih pijača se je izpridila; vedno in vedno nečistujejo; strastno ljubijo sramoto zaščitniki njegovi.Zajel jih je veter s perutmi svojimi, in osramočeni bodo zavoljo daritev svojih.

19

Zajel jih je veter s perutmi svojimi, in osramočeni bodo zavoljo daritev svojih.