Ozej 3

1

In GOSPOD mi je rekel: Pojdi zopet, ljubi ženo, ki jo ljubi njen prijatelj, ona pa prešeštvuje: kakor ljubi GOSPOD sinove Izraelove, ki se pa obračajo do drugih bogov in ljubijo grozdne kolače.

2

In dobil sem si jo za petnajst srebrnikov in za homer in pol homerja ječmena.

3

In dejal sem ji: Veliko dni mi ostani samotna, ne nečistuj in se ne pečaj z nobenim možem; pa tudi jaz bodem enako do tebe.

4

Kajti veliko dni ostanejo sinovi Izraelovi brez kralja in brez kneza, brez klalne daritve in brez poslikanega stebra in brez naramnika in brez hišnih malikov.Potem se izpreobrnejo sinovi Izraelovi in bodo iskali GOSPODA, Boga svojega, in Davida, kralja svojega; in pritrepetajo h GOSPODU in k dobroti njegovi v poslednjih dneh.

5

Potem se izpreobrnejo sinovi Izraelovi in bodo iskali GOSPODA, Boga svojega, in Davida, kralja svojega; in pritrepetajo h GOSPODU in k dobroti njegovi v poslednjih dneh.