Ozej 12

1

Efraim se žene za vetrom in lovi vzhodni veter; ves dan množi laž in silovitost; zavezo sklepajo z Asirijo in olje nosijo v Egipt.

2

Tudi z Judo ima GOSPOD pravdo, in bo kaznoval Jakoba po potih njegovih, povrne mu po dejanjih njegovih.

3

V materinem telesu je zgrabil svojega brata peto in v moški moči svoji se je boril z Bogom mogočnim:

4

boril se je z angelom in premagal, jokal je in ga milo prosil. V Betelu ga je našel in ondi je govoril z nami –

5

namreč Jehova, Bog nad vojskami; Jehova mu je spominsko ime.

6

Ti torej se izpreobrni k Bogu svojemu; usmiljenje in pravico ohrani in upaj stanovitno v svojega Boga!

7

Efraim je tržec, v roki njegovi je lažniva tehtnica, rad opehari.

8

In Efraim govori: Vendar sem obogatel, pridobil sem si imetja. V vsem mojem prislužku se ne najde nič krivičnega, kar bi bilo greh.

9

Jaz pa sem GOSPOD, Bog tvoj, od dežele Egiptovske doslej; dam ti zopet stanovati v šatorih kakor ob dneh praznične slovesnosti.

10

In govoril sem prorokom in sem pomnožil prikazni ter po službi prorokov sem govoril v prilikah.

11

Ako je Gilead hudobnost, vsi skupaj pridejo v nič. V Gilgalu darujejo junce, zato bodo tudi njih oltarji kakor groblje po brazdah na njivi.

12

In Jakob je zbežal na poljano Aramsko in Izrael je služil za ženo in za ženo je pasel.

13

In po proroku je GOSPOD peljal Izraela gori iz Egipta in po proroku je bil ohranjen.Efraim ga je bridko dražil v jezo, zato ostane krvava krivda na njem, in zasramovanje njegovo mu povrne njegov Gospod.

14

Efraim ga je bridko dražil v jezo, zato ostane krvava krivda na njem, in zasramovanje njegovo mu povrne njegov Gospod.