Ezekiel 47

1

In peljal me je nazaj k hišnim durim, in glej, vode so tekle izpod hišnega praga proti vzhodu, kajti pročelje hiše je bilo proti jutru; vode pa so tekle doli odspodaj, od desne strani hiše, južno ob oltarju.

2

Nato me pelje ven skozi severna vrata ter me vodi zunaj okoli do zunanjih vrat po poti vrat, ki gledajo proti jutru; in glej, vode so šumljale sem od desne strani.

3

In ko je šel mož ven proti vzhodu, je imel vrvico v roki; in je izmeril tisoč komolcev ter mi je velel iti skozi vode, ki so segale do gležnjev.

4

Zopet je odmeril tisoč komolcev in mi velel iti skozi vode, ki so segale do kolen; še je odmeril tisoč in mi velel iti skozi vode, ki so segale do ledja.

5

Nato je odmeril tisoč, in bila je reka, ki je nisem mogel prebresti; kajti vode so se napele, da je bilo treba plavati po njih – reka, ki je ni bilo mogoče prebresti.

6

In mi reče: Sin človečji, si li to videl? In me je zopet peljal nazaj na breg reke.

7

Ko sem se pa vračal, glej, ob reki je bilo mnogo drevja na tej in na oni strani.

8

Tedaj mi reče: Te vode tečejo ven proti vzhodnemu okraju, in pridero doli v nižino Arabo in se izlijejo v Mrtvo morje; ko pridejo v morje, se morska voda ozdravi.

9

In zgodi se: kamorkoli pride ta dvojna reka, bo živelo vse, kar živi in se giblje; in rib bode velika množina, kajti ko pridejo tja te vode, se ozdravi vse in bo živelo, kamorkoli pride reka.

10

In zgodi se, da bodo stali ob njej ribiči: od Engede do Eneglaima bode prostora za razpenjanje mrež; rib njenih bode jako veliko po svojih plemenih kakor rib morja velikega.

11

A luže in mlake njene ne bodo ozdravele, v solišča bodo odločene.

12

In ob reki, na njenem bregu, na tej in oni strani, bo raslo drevje za jed, ki mu listje ne uvene in sad ne mine; vsak mesec bo rodilo zrel sad, ker vode njene teko iz svetišča; in njegov sad bode za jed in listje njegovo v zdravilo.

13

Tako pravi Gospod Jehova: To bodi meja, po kateri si razdelite deželo v dediščino po dvanajsterih rodovih Izraelovih: Jožefu dva dela.

14

In podedovali jo boste eden kakor drugi, ki sem zaradi nje povzdignil roko svojo v prisego, da jo dam očetom vašim; in pripade vam v dediščino.

15

In to bodi meja deželi: Na severni strani, od velikega morja, po poti proti Hetlonu, tja do Zedada:

16

Hamat, Berota, Sibraim, ki je med mejo Damaska in mejo Hamata; srednji Hazer, ki je ob meji Havrana.

17

Meja torej od morja do vzhoda bodi Hazar-enon, ob meji Damaska, in kar se tiče severa, proti severu bodi meja Hamat. To je severna stran.

18

In kar se tiče vzhodne strani, med Havranom in Damaskom in Gileadom in med deželo Izraelovo bodi Jordan; od severne meje do vzhodnega morja merite. To je vzhodna stran.

19

In južna stran proti jugu: od Tamarja tja do Vod prepira v Kades in do potoka Egiptovskega, prav do velikega morja. To je južna stran proti jugu.

20

In zahodna stran bodi veliko morje od južne meje do tja, koder se pride nasproti Hamatu. To je zahodna stran.

21

In to deželo si razdelite po rodovih Izraelovih.

22

In po žrebu jo razdelite v dediščino sebi in tujcem, ki bivajo med vami, ki so rodili otroke sredi vas, in naj vam bodo kakor domačini med sinovi Izraelovimi; z vami naj dobe dediščino sredi rodov Izraelovih.In zgodi se naj: v katerem rodu gostuje tujec, tam mu dajte dediščino njegovo, govori Gospod Jehova.

23

In zgodi se naj: v katerem rodu gostuje tujec, tam mu dajte dediščino njegovo, govori Gospod Jehova.