Ezekiel 45

1

In ko si boste delili po žrebu deželo v dediščino, oddelite dar povzdignjenja GOSPODU, sveti del dežele: petindvajset tisoč komolcev na dolgost in deset tisoč na širjavo; to bodi sveto po vsej meji svoji naokoli.

2

Od tega bodi za svetišče petsto na dolgost in petsto na širjavo, štirivoglato okoli in petdeset komolcev planega prostora okrog njega.

3

In od one mere izmeriš dolgost petindvajset tisoč in širjavo deset tisoč, in na tem bodi svetišče, Najsvetejše.

4

Sveti del dežele je; duhovnikov bodi, služabnikov svetišča, ki pristopajo služit GOSPODU, in bodi jim prostor za hiše in sveti prostor za svetišče.

5

In petindvajset tisoč na dolgost in deset tisoč na širjavo bodi levitom, strežnikom hiše, v njih last, za prebivanje.

6

In v posest mestu določite pet tisoč širjave in petindvajset tisoč dolgosti, vzporedno s podvigom, ki je sveti del dežele: to bodi za vso hišo Izraelovo.

7

In knezu dajte posest na tej in na oni strani svetega podviga in mestnega posestva, poleg svetega in poleg mestnega posestva, na zahodni strani proti zahodu in na vzhodni strani proti jutru, in po dolgosti primerno deležu enega rodu, od zahodne do vzhodne meje.

8

V deželi bodi to njemu v posest v Izraelu; in knezi moji ne bodo več stiskali ljudstva mojega, temuč izroče deželo hiši Izraelovi po njih rodovih.

9

Tako pravi Gospod Jehova: Dosti vam bodi, o knezi Izraelovi! Opustite nasilstvo in odiranje in vršite sodbo in pravičnost; nehajte tirati ljudstvo moje s posestva njegovega, govori Gospod Jehova.

10

Imejte pravično tehtnico, pravično efo in pravičen bat.

11

Efa in bat bodita enake mere, da gre v bat desetina homerja in v efo desetina homerja; po homerju naj se ravna njiju mera.

12

In sekel naj ima dvajset ger. Dvajset seklov, petindvajset seklov, petnajst seklov bodi vaša mina.

13

To je podvig, ki ga darujte: šestinko efe od homerja pšenice in šestinko efe od homerja ječmena dajajte;

14

in določeni del olja, od bata olja: desetinko bata od kora, od desetih batov ali od homerja, kajti deset batov je homer,

15

in glavo drobnice, od dvesto z Izraelovih pašnikov, ki jih močijo vode – v jedilno in žgalno in mirovno daritev, da se izvrši poravnava zanje, govori Gospod Jehova.

16

Vse ljudstvo dežele naj se udeležuje tega podviga za kneza v Izraelu.

17

In knezova dolžnost bode skrbeti za žgalščine in za jedilno in pitno daritev ob praznikih in ob mlajih in ob sobotah, ob vseh določenih slovesnostih hiše Izraelove: on pripravi daritev za greh in jedilno in žgalno in mirovno daritev, da se izvrši poravnava za hišo Izraelovo.

18

Tako pravi Gospod Jehova: Prvi dan prvega meseca vzemi mladega junca brez madeža in očisti svetišče greha.

19

In duhovnik naj vzame krvi daritve za greh in jo dene na podboje hiše in na štiri vogle oltarjevega odstavka in na podboje pri vratih notranjega dvorišča.

20

Tako delaj tudi sedmi dan meseca za tega, ki greši iz zmote in ki je neveden. In tako opravljajte poravnavo za hišo.

21

Štirinajsti dan prvega meseca praznujte pasho, sedemdnevni praznik; opresnike jejte.

22

In ta dan naj daruje knez zase in za vse ljudstvo dežele junca v daritev za greh.

23

In sedem dni praznika naj daruje žgalščino GOSPODU, sedem juncev in sedem ovnov brez madeža, vsak dan teh sedem dni, in kozla vsak dan v daritev za greh.

24

In kot jedilno daritev naj pripravijo efo bele moke za vsakega junca in efo za vsakega ovna in hin olja k vsaki efi.Petnajsti dan sedmega meseca, ob prazniku, naj stori enako: sedem dni daruj daritve za greh in žgalščine in jedilne daritve z oljem.

25

Petnajsti dan sedmega meseca, ob prazniku, naj stori enako: sedem dni daruj daritve za greh in žgalščine in jedilne daritve z oljem.