Ezekiel 44

1

Nato me je peljal nazaj po potu k zunanjim vratom svetišča, ki gledajo proti jutru; a bila so zaprta.

2

In GOSPOD mi reče: Ta vrata bodo zaprta; ne bodo se odpirala in nihče ne pojde skozi nje, kajti GOSPOD, Bog Izraelov, je šel noter skozi nje, zato naj bodo zaprta.

3

Kar se tiče kneza, bo sedel v njih kot knez, da jé kruh pred GOSPODOM; vstopi noter skozi vežo ob vratih in pojde ven po isti poti.

4

Potem me je peljal po potu severnih vrat pred hišo; in pogledam, in glej, slava GOSPODOVA je napolnila hišo GOSPODOVO; in padem na obraz svoj.

5

In GOSPOD mi reče: Sin človečji, pazi s srcem svojim in glej s svojimi očmi in poslušaj s svojimi ušesi vse, kar ti govorim zastran vseh postav hiše GOSPODOVE in vseh zakonov njenih; in pazi s srcem svojim na vhod v hišo in na vse izhode iz svetišča.

6

In reci upornikom, hiši Izraelovi: Tako pravi Gospod Jehova: Dosti vam bodi vaših gnusob, o hiša Izraelova!

7

ker ste vodili tujce neobrezanega srca in neobrezanega mesa, da bivajo v svetišču mojem, da bi oskrunjali hišo mojo, ko ste darovali kruh moj, tolstino in kri; in razdrli so zavezo mojo poleg vseh gnusob vaših.

8

In niste stregli na straži svetinj mojih, ampak postavili ste one namesto sebe, da strežejo na straži moji v svetišču mojem.

9

Tako pravi Gospod Jehova: Noben tujec neobrezanega srca in neobrezanega mesa ne sme stopiti v svetišče moje izmed vseh tujcev, kar jih je med sinovi Izraelovimi.

10

Toda leviti, ki so zašli daleč od mene v blodnji Izraela, ki je blodil od mene za bogovi svojimi, ti bodo nosili krivico svojo;

11

vendar pa bodo strežaji v svetišču mojem, kot čuvaji ob hišnih vratih in strežniki v hiši: oni naj koljejo žgalščine in klalščine za ljudstvo in oni naj stoje pred njimi in jim strežejo.

12

Ker so jim stregli pred njih bogovi in so bili hiši Izraelovi spotikljaj v krivico, zato sem povzdignil roko svojo in prisegel proti njim, govori Gospod Jehova, da morajo nositi krivico svojo.

13

In k meni naj se ne bližajo, opravljat mi duhovniško službo, tudi naj ne pristopajo k nobeni izmed mojih svetinj, ki so presvete; temuč naj nosijo sramoto svojo in gnusobe svoje, ki so jih počenjali.

14

Le za strežaje na straži hiše jih postavim, za vso službo njeno in za vse, kar se opravlja pri njej.

15

Ali duhovniki, leviti, sinovi Zadokovi, ki so stregli na straži svetišča mojega, ko so sinovi Izraelovi zahajali od mene, ti se mi bodo bližali, da mi strežejo, in stali bodo pred menoj, da mi darujejo tolstino in kri, govori Gospod Jehova.

16

Ti naj hodijo v hišo mojo in pristopajo k mizi moji, da mi služijo, in naj strežejo na straži moji.

17

Kadar pa vstopijo skozi vrata notranjega dvorišča, naj oblečejo platnena oblačila; in nič volnenega naj ne imajo na sebi, dokler služijo med vrati notranjega dvorišča in v hiši.

18

Platnene čepice naj imajo na glavah in platnene hlače okoli ledja; naj se ne opasujejo z ničimer, kar napravlja znoj.

19

Kadar pa pojdejo ven na zunanje dvorišče, na zunanji dvor k ljudstvu, naj slečejo oblačila, v katerih so službovali, in jih spravijo v svete sobice, in naj oblečejo druga oblačila, da ne posvetijo ljudstva s svojimi oblačili.

20

In naj si ne brijejo glave in tudi naj ne nosijo dolgih las, spodobno naj si jih strižejo.

21

Tudi vina naj ne pije noben duhovnik, ko mu je iti na notranje dvorišče.

22

In za žene naj si ne jemljejo vdov, ne razporočenih, temuč naj se oženijo z devico iz zaroda hiše Izraelove ali z vdovo, ki je osamela za duhovnikom.

23

In naj uče ljudstvo moje, kakšen je razloček med svetim in nesvetim, in mu velevajo razpoznavati med čistim in nečistim.

24

In ob pravdi bodo stali, da sodijo; po mojih sodbah naj sodijo; in naj izpolnjujejo zakone in postave moje ob določenih praznikih mojih in naj posvečujejo sobote moje.

25

Tudi ne pojdejo k nobenemu mrliču, da bi se onečistili; samo pri očetu ali materi ali sinu ali hčeri ali bratu ali sestri, ki se ni še omožila, se smejo onečistiti.

26

In ko se kdo očisti, mu odštejejo sedem dni;

27

in v dan, ko mu je iti v svetišče, na notranje dvorišče, da služi v svetišču, naj daruje svojo daritev za greh, govori Gospod Jehova.

28

In to jim bodi v dediščino: jaz sem njih dediščina; in posesti jim ne dajte v Izraelu, jaz sem njih posest.

29

Jedilno daritev in daritev za greh in za krivdo naj jedo; dobé naj vse, kar se z zaroto posveti v Izraelu.

30

In prve vseh prvencev od vsega in vse podvige od vsega, od vseh podvigov vaših naj dobé duhovniki; tudi prvino svoje moke daj duhovniku, da počiva blagoslov nad hišo tvojo.Nobene mrline pa ali raztrganega, bodisi od ptičev ali od živine, naj ne jedo duhovniki.

31

Nobene mrline pa ali raztrganega, bodisi od ptičev ali od živine, naj ne jedo duhovniki.