Ezekiel 42

1

In peljal me je ven na zunanje dvorišče po poti proti severu. In me privede k hramom, ki so bili nasproti odločenemu prostoru in nasproti poslopju proti severu,

2

k podložni strani, mereči sto komolcev, kjer je bil severni vhod, širjava pa je bila petdeset komolcev,

3

nasproti dvajsetim komolcem notranjega dvorišča in nasproti tlaku zunanjega dvorišča. Mostovž je bil proti mostovžu v tretjem nadstropju.

4

Pred hrami je bil hodnik deset komolcev širok, do notranjega dvorišča je bilo sto komolcev. Njih duri pa so bile proti severu.

5

In ker so jim mostovži krajšali prostor, so bili zgornji hrami ožji nego spodnji in srednji na poslopju.

6

Kajti bili so trojni, drug nad drugim, a niso imeli stebrov kakor stebri na dvoriščih; zato so bili zgornji ožji nego spodnji in srednji od tal.

7

In zunanji zid, vzporeden hramom, proti zunanjemu dvorišču, je bil ob sprednji strani hramov, petdeset komolcev dolg.

8

Kajti dolgost hramov ob zunanjem dvorišču je bila petdeset komolcev, in glej, templju nasproti sto komolcev.

9

In pod temi hrami je bil vhod do vzhoda, če se je k njim šlo do zunanjega dvorišča. –

10

Na širnem zidu na dvorišču proti jugu, pred odločenim prostorom in pred poslopjem, so bili tudi hrami,

11

in pred njimi je bila pot kakor pri hramih proti severu; enako so bili dolgi in široki kakor oni, in vsi njih izhodi, naprave in duri so bile enake.

12

In kakor vhodi onih so bili tudi vhodi hramov, ki so stali proti jugu: vhod v začetku poti, tiste poti, ki je bila poleg vzporednega zida proti vzhodu, če se je k njim šlo.

13

In mi reče: Hrami na severu in hrami na jugu, ki so pred odločenim prostorom, so sveti hrami, v katerih naj jedo presvete reči duhovniki, ki se bližajo GOSPODU. Tam naj pokladajo presvete reči, jedilno daritev in žrtev za greh in za krivdo; kajti ta kraj je svet.

14

Kadar stopijo duhovniki v svetišče, ne smejo iti ven na zunanje dvorišče, ampak tam naj si slečejo oblačila, v katerih služijo, ker so sveta; oblečejo naj druga oblačila in tako naj se bližajo prostoru, določenemu za ljudstvo.

15

In ko je premeril vso notranjo hišo, me je peljal ven skozi vrata, ki so gledala proti jutru, in meril je povsod okoli.

16

Meril je vzhodno stran z mersko palico, petsto palic po merski palici okrog.

17

Meril je severno stran, petsto palic po merski palici okrog.

18

Meril je južno stran, petsto palic po merski palici.

19

Potem je krenil proti zahodni strani in meril petsto palic po merski palici.Meril je prostor na štiri strani; okoli njega je bil zid povsod okrog: dolgost je bila petsto in širjava petsto, da bi se ločilo med tem, kar je sveto, in tem, kar je v občno porabo.

20

Meril je prostor na štiri strani; okoli njega je bil zid povsod okrog: dolgost je bila petsto in širjava petsto, da bi se ločilo med tem, kar je sveto, in tem, kar je v občno porabo.