Ezekiel 41

1

In pripeljal me je v tempelj. In meril je opore: šest komolcev širjave na tej in šest komolcev širjave na oni strani, kakor je bila širjava Šatora.

2

In širjava vhoda je bila deset komolcev, durnici vhoda pa sta merili pet komolcev na tej in pet komolcev na oni strani. In izmeril je dolgost templja: štirideset komolcev, in širjavo njegovo: dvajset komolcev.

3

In šel je v notranjščino; in meril je obe opori vhoda: dva komolca, in vhod šest komolcev visok in sedem komolcev širok.

4

In meril je njeno dolgost: dvajset komolcev, in širjavo: dvajset komolcev proti templju. In mi reče: To je Najsvetejše.

5

In meril je hišno steno: šest komolcev, in širjavo postranskih sobic: štiri komolce, kroginkrog pri hiši.

6

Bilo je pa postranskih sobic, sobica nad sobico, po trideset v treh nadstropjih; in odstavki so bili na zidu okrog hiše za postranske sobice, da so slonele na njih in ne na zidu hiše same.

7

In širjava in prostornost tistih sobic je bila više večja, kajti prostornost ob hiši se je navzgor večala bolj in bolj, da je bilo širše ob hiši proti višku. In hodilo se je iz spodnjih sobic po srednjih v zgornje.

8

In videl sem odstavek spodaj okoli hiše: postranske sobe so imele podzid eno šibo širok, šest komolcev do stika.

9

Debelost zida, ki so ga imele postranske sobice na zunaj, je bila pet komolcev; in plan ob poslopju postranskih sobic, med hišo

10

in med hrami, ki so bili okoli hiše, je bila dvajset komolcev široka na vse strani.

11

In duri postranskih sobic so bile proti temu planemu prostoru, ene duri proti severu in druge duri proti jugu. In širjava praznega prostora je bila pet komolcev okoliinokoli.

12

In poslopje spredaj ob odločenem prostoru na zahodni strani templja je bilo sedemdeset komolcev široko, in zid poslopja pet komolcev debel kroginkrog, in dolgost njegova devetdeset komolcev.

13

In izmeril je tempelj: dolgost sto komolcev, in odločeni prostor, poslopje in njegove zidove: dolgost sto komolcev;

14

širjava pa hišnega pročelja in odločenega prostora proti vzhodu: sto komolcev.

15

In meril je dolgost tistega poslopja, ki je bilo ob sprednji strani odločenega prostora in je segalo do zadnje strani; in mostovže njegove na tej in na oni strani: sto komolcev; in notranji tempelj in hrame na dvorišču –

16

prage in poševna okna in mostovže okoli tistih treh poslopij – nasproti pragom je bilo vse kroginkrog obito z lesom in od tal do oken (okna pa so bila pokrita) –

17

prostor nad vrati in vso hišo, znotraj in zunaj, in prostor poleg vseh sten okrog, znotraj in zunaj: vse je imelo svojo mero.

18

In bili so narejeni kerubimi in palme, in palma je bila med kerubom in kerubom; vsak kerub je imel dvoje obličje:

19

človekovo obličje proti palmi na tej in levovo obličje proti palmi na oni strani; tako je bilo narejeno pa vsej hiši kroginkrog.

20

Od tal do vrh vrat so bili narejeni kerubimi in palme: taka je bila templjeva stena.

21

Podboji v templju so bili na štiri vogle; in tisti na pročelju svetišča so imeli enako podobo.

22

Oltar je bil iz lesa, tri komolce visok in dva komolca dolg, in imel je svoje vogle in njegov podstavek in stene njegove so bile iz lesa. In mi reče: To je miza, ki je pred GOSPODOM.

23

In tempelj in svetišče sta imeli dvojne duri.

24

In duri so imele dve durnici, ki sta se vrteli; dve durnici za ene duri in dve durnici za druge.

25

In na njih, na durih templjevih, so bili narejeni kerubimi in palme, kakor so bili narejeni na stenah. In leseno strešno tramovje je bilo ob sprednji strani veže.In poševna okna in palme so bile na tej in na oni strani, na vežnih stenah in na postranskih hišnih sobicah in na tramovju.

26

In poševna okna in palme so bile na tej in na oni strani, na vežnih stenah in na postranskih hišnih sobicah in na tramovju.