Ezekiel 39

1

Ti pa, sin človečji, prorokuj zoper Goga in reci: Tako pravi Gospod Jehova: Glej, jaz sem zoper tebe, o Gog, knez v Rosu, Meseku in Tubalu.

2

In vodil te bom in te pripeljal in naredim, da prideš od najskrajnejšega severa, in te privedem na gore Izraelove;

3

in izbijem ti lok iz leve roke ter storim, da padejo pšice iz desnice tvoje.

4

Na gorah Izraelovih padeš ti in vse trume tvoje in vsa ljudstva, ki so s teboj; dam te v žrtje ropnim pticam, okriljencem vsake vrste in poljskim zverinam.

5

Na širnem polju padeš, kajti jaz sem to rekel, govori Gospod Jehova.

6

In pošljem ogenj nad Magoga in nad nje, ki prebivajo varno v primorjih. In spoznajo, da sem jaz GOSPOD.

7

In znano storim ime svetosti svoje med ljudstvom svojim, Izraelom, in ne dopustim, da bi se dalje onesvečevalo ime svetosti moje. In narodi spoznajo, da sem jaz GOSPOD, Sveti v Izraelu.

8

Glej, prihaja in zgodi se to, govori Gospod Jehova; to je dan, ki sem o njem govoril.

9

In prebivalci v mestih Izraelovih pridejo ven in zanetijo ogenj. In kurili bodo z orožjem in s ščiti malimi in velikimi, z loki in pšicami in s kiji in sulicami, in sedem let jih bodo žgali;

10

da jim ne bo treba hoditi po drva na polje, ne jih po gozdih sekati, zakaj z orožjem bodo netili ogenj. In ropali bodo nje, katerim so bili v rop, in plenili bodo svoje plenitelje, govori Gospod Jehova.

11

In zgodi se tisti dan, da dam Gogu kraj, kjer bo njegovo grobišče: dolino popotnikov, ob sprednji strani morja; in to zagradi pot tod potujočim; in ondi pokopljejo Goga in vso množico njegovo ter jo bodo imenovali: Dolina množice Gogove.

12

In družina Izraelova jo bo pokopavala, da se očisti dežela, sedem mesecev;

13

in vse ljudstvo dežele bo pokopavalo, in to jim bode v sloveče ime v dan, ko bom oslavljen, govori Gospod Jehova.

14

In odbero stanovitne može, ki naj hodijo četoma po deželi pokopavat nje, ki preostanejo na površju zemlje, da jo očistijo; ko mine sedem mesecev, jo bodo preiskovali.

15

In hodili bodo povsod po deželi, in če kdo zagleda človeško kost, postavijo pri njej znamenje, dokler je pogrebniki ne pokopljejo v Dolini množice Gogove.

16

Tudi se bo neko mesto ondi imenovalo Množica. In tako očistijo deželo.

17

In ti, sin človečji, tako pravi Gospod Jehova: Véli pticam vsake vrste in vsem zverinam na polju: Zberite se in pridite! Snidite se z vseh strani h klalni daritvi moji, ki vam jo zakoljem, k veliki klalščini na gorah Izraelovih; jejte meso in pijte kri!

18

Jedle boste meso junakov in pile kri zemeljskih knezov, ovnov, jagnjet, kozlov in juncev, ki so bili v Basanu pitani vsi.

19

In jedle boste tolstino dositega in pile kri do pijanosti od moje klalščine, ki sem jo zaklal za vas.

20

In nasitite se pri mizi moji konj in konjikov, junakov in vsakovrstnih vojščakov, govori Gospod Jehova.

21

In izkažem slavo svojo med narodi, in videli bodo vsi narodi sodbo mojo, ki sem jo izvršil, in roko mojo, ki sem jo položil nanje.

22

In od tistega dne in poslej bo vedela družina Izraelova, da sem jaz, GOSPOD, njih Bog.

23

Narodi pa bodo vedeli, da je šla družina Izraelova v ujetništvo zaradi krivice svoje, ker so mi bili nezvesti in sem jim skril obličje svoje in jih dal v pest njih zatiralcem, da so padli pod mečem vsi.

24

Po njih nečistosti in po njih prestopkih sem ravnal ž njimi in jim skril obličje svoje.

25

Zatorej pravi tako Gospod Jehova: Sedaj pripeljem nazaj ujetništvo Jakobovo ter se usmilim vse hiše Izraelove in bom gorel za ime svetosti svoje.

26

In nosili bodo sramoto svojo in vso nezvestobo svojo, s katero so se mi izneverili, kadar bodo na varnem prebivali v zemlji svoji in jih nihče ne bo plašil,

27

ko jih nazaj pripeljem iz ljudstev ter jih zberem iz dežel njih sovražnikov in se izkažem svetega nad njimi pred očmi mnogih narodov.

28

In v tem spoznajo, da sem jaz, GOSPOD, njih Bog: da sem jih odpeljal v ujetništvo med narode, pa jih zopet zberem v njih deželo in nobenega izmed njih ne pustim v tujini.In ne bom jim nikdar več skril obličja svojega, kajti izlil sem duha svojega na družino Izraelovo, govori Gospod Jehova.

29

In ne bom jim nikdar več skril obličja svojega, kajti izlil sem duha svojega na družino Izraelovo, govori Gospod Jehova.