Ezekiel 38

1

In beseda GOSPODOVA mi je prišla, govoreč:

2

Sin človečji, obrni obličje proti Gogu v deželi Magogovi, knezu v Rosu, Meseku in Tubalu, ter prorokuj zoper njega

3

in reci: Tako pravi Gospod Jehova: Glej, jaz sem zoper tebe, o Gog, knez v Rosu, Meseku in Tubalu.

4

In vodil te bom in ti dejal obroček v čeljusti; in popeljem te ven in vso vojsko tvojo, konje in konjike, vse sijajno oblečene, veliko krdelo z majhnimi in velikimi ščiti, ki vsi znajo sukati meč;

5

Perzijce, Etiopce in Puta ž njimi, vse s ščiti in čeladami;

6

Gomerja in vse trume njegove, družino Togarmovo na najskrajnejšem severu in vse trume njegove: mnogo ljudstev bode s teboj.

7

Bodi pripravljen in pripravi si vse, ti in vsa krdela tvoja, ki so se zbrala k tebi, in bodi jim načelnik!

8

Čez veliko dni boš obiskan; v poslednjih letih prideš v deželo, katere ljudstvo, zbrano iz mnogih ljudstev, se je rešilo meča, na gore Izraelove, ki so bile vedno opustošene; ali odpeljano je izmed ljudstev, in varno prebivajo vsi, kar jih je.

9

In pojdeš gori, pridreviš kakor nevihta, bodeš kakor oblak, da pokriješ deželo, ti in vse trume tvoje in mnogo ljudstev s teboj.

10

Tako pravi Gospod Jehova: In zgodi se tisti dan, da boš preudarjal v srcu svojem in snoval hude naklepe,

11

ter porečeš: Pojdem gori v deželo z neobzidanimi vasmi, planem na pokojne, ki brezskrbno prebivajo vsi, ki stanujejo brez zidov in nimajo zapahov, ne vrat:

12

da zgrabiš rop in dobiš plen, da roko nameriš zoper razvaline, ki so jih zopet obljudili, in zoper ljudstvo, ki je zbrano izmed narodov, ki si je pridobilo blaga in imovine, ki prebiva v sredini zemlje.

13

Saba in Dedan in trgovci iz Tarsisa in vsi njih mogočniki [Hebr. mladi levi.] ti porečejo: Prihajaš, da pograbiš rop? si li zbral krdela svoja, da vzameš plen? da odneseš srebro in zlato, pobereš blago in imovino, da dobiš velik plen?

14

Zatorej, sin človečji, prorokuj in reci Gogu: Tako pravi Gospod Jehova: Tisti dan, ko bo ljudstvo moje brezskrbno prebivalo, ne zveš li tega?

15

In prideš iz svojega kraja, od najskrajnejšega severa, ti in mnoga ljudstva s teboj, na konjih jezdeč vsi, veliko krdelo in mnogoštevilna vojska.

16

In pojdeš gori zoper ljudstvo moje, Izraela, kakor oblak, da pokriješ deželo. V poslednjih dneh se zgodi, da te pripeljem zoper deželo svojo, da bi me spoznali narodi, ko se izkažem svetega nad teboj, o Gog, pred njih očmi.

17

Tako pravi Gospod Jehova: Nisi li tisti, o katerem sem govoril v nekdanjih časih po služabnikih svojih, prorokih Izraelovih, ki so prorokovali v onih časih po mnoga leta, da te pripeljem zoper nje?

18

Zgodi se pa tisti dan, v dan, ko pride Gog v zemljo Izraelovo, govori Gospod Jehova, da vzplamti togota moja v srdu mojem.

19

Kajti v gorečnosti svoji, v ognju srda svojega sem govoril: Res, tisti dan pride velik potres na zemljo Izraelovo!

20

In trepetale bodo pred obličjem mojim ribe v morju in ptice nebeške in zveri na polju in vsa laznina, ki se giblje na zemlji, in vsi ljudje, kar jih je na površju zemlje; in gore se razvalein strme višave popadajo in vsak zid se poruši.

21

In pokličem meč zoper njega na vse gore svoje, govori Gospod Jehova; vsakterega meč bo obrnjen proti bratu njegovemu.

22

In izvršim sodbo nad njim s kugo in s krvjo; in poplavljajočo ploho in točo, ogenj in žveplo bom dežil na njega in na trume njegove in na narode mnoge, ki so ž njim.In izkažem se velikega in svetega ter se dam spoznati očem mnogih narodov. In vedeli bodo, da sem jaz GOSPOD.

23

In izkažem se velikega in svetega ter se dam spoznati očem mnogih narodov. In vedeli bodo, da sem jaz GOSPOD.