Ezekiel 30

1

In pride mi beseda GOSPODOVA, govoreč:

2

Sin človečji, prorokuj in reci: Tako pravi Gospod Jehova: Tulite! Gorje tisti dan!

3

Kajti blizu je tisti dan; res, blizu je dan GOSPODOV, dan oblakov: čas poganov bode.

4

In meč pride nad Egipt; in trepet bode v Etiopiji, ko bodo ranjeni padali v Egiptu in ko odpeljejo njegovo množico in bodo razdejana njegova podzidja.

5

Etiopija, Put in Lud in vse mešano ljudstvo in Kub in sinovi dežele zavezne padejo ž njimi vred pod mečem.

6

Tako pravi GOSPOD: Tudi tisti, ki podpirajo Egipt, padejo, in zgrudi se napuh moči njegove; od Migdola do Siene bodo v njem padali pod mečem, govori Gospod Jehova.

7

In bodo kot pustota sredi opustošenih dežel in njih mesta sredi med razdejanimi mesti.

8

In spoznajo, da sem jaz GOSPOD, ko zanetim ogenj v Egiptu in bodo strti vsi pomočniki njegovi.

9

Tisti dan pojdejo poslanci izpred mene na ladjah, da prestrašijo brezskrbne Etiopce; in velik strah jih pretrese v dan egiptovski, zakaj, glej, prihaja!

10

Tako pravi Gospod Jehova: Storim tudi, da vzame konec hrup množice egiptovske po roki Nebukadnezarja, kralja babilonskega.

11

On in ljudstvo njegovo ž njim, silovitniki med narodi, bodo pripeljani, da pogubé deželo; in potegnejo meče svoje zoper Egipt ter napolnijo deželo z ubitimi.

12

In posušim reke Nila in prodam deželo v roko hudobnežev in opustošim deželo in karkoli je v njej po roki tujcev. Jaz GOSPOD sem govoril to.

13

Tako pravi Gospod Jehova: Tudi uničim grde malike in odpravim ničeve podobe iz Nofa, in ne bode nobenega kneza več iz dežele Egiptovske; in pošljem strah v Egiptovsko deželo.

14

In opustošim Patros in ogenj zanetim v Zoanu in sodbe izvršim nad Tebami.

15

In izlijem jezo svojo nad Sin, trdnjavo egiptovsko, in množico iz Teb iztrebim.

16

In zanetim ogenj v Egiptu; Sin bo trepetal v strahu in Tebe bodo predrte, Nof pa dobi sovražnike po dne.

17

Mladeniči v Avenu in Pibezetu padejo pod mečem, in drugi prebivalci pojdejo v ujetništvo.

18

In v Tahpanhesu se zmrači dan, ko ondi polomim ižesa egiptovska in se v njem naredi konec napuhu njegove moči; oblaki ga pokrijejo, in njemu podložna mesta pojdejo v ujetništvo.

19

In tako izvršim sodbe nad Egiptom; in spoznajo, da sem jaz GOSPOD.

20

In zgodilo se je v enajstem letu, sedmi dan prvega meseca, da mi pride beseda GOSPODOVA, govoreč:

21

Sin človečji, zlomil sem ramo Faraonu, kralju egiptovskemu; in glej, ni bila obvezana, da bi se uporabilo zdravilo, ni se ovila preveza, da se zaceli, da bi dobila moč in prijela meč.

22

Zatorej pravi tako Gospod Jehova: Glej, jaz sem zoper Faraona, kralja egiptovskega, in zlomim obedve rami njegovi, zdravo in zlomljeno, in storim, da mu pade meč iz roke.

23

In razkropim Egipčane med narode in jih razženem po deželah.

24

In okrepčam rami kralja babilonskega in denem meč svoj v roko njegovo; rami Faraonovi pa zlomim, da bo kakor prebodenec milo ječal pred njim.

25

In okrepčam rami kralju babilonskemu, rami Faraonovi pa upadeta. In spoznajo, da sem jaz GOSPOD, ko denem meč svoj kralju babilonskemu v roko, in on ga potegne proti deželi Egiptovski.In razkropim Egipčane med narode ter jih raztresem po deželah; in spoznajo, da sem jaz GOSPOD.

26

In razkropim Egipčane med narode ter jih raztresem po deželah; in spoznajo, da sem jaz GOSPOD.