Ezekiel 28

1

In beseda GOSPODOVA mi je prišla, govoreč:

2

Sin človečji, reci knezu v Tiru: Tako pravi Gospod Jehova: Ker se je prevzelo srce tvoje in govoriš: „Jaz sem bog, na božjem sedežu sedim v srcu morja!“ ko vendar si človek in ne Bog, čeprav si naredil srce svoje kakor srce božje –

3

glej, modrejši si od Daniela, ni skrivnosti, ki bi ti bila skrita,

4

po svoji modrosti in po razumu svojem si sebi dobil bogastva in spravil zlata in srebra v zakladnice svoje;

5

po veliki modrosti svoji si s svojo trgovino razmnožil bogastvo svoje in srce se ti je prevzelo zaradi bogastva tvojega:

6

zato pravi tako Gospod Jehova: Ker si naredil srce svoje kakor srce božje,

7

zato, glej, pripeljem nad tebe tujce, silovitnike med narodi: ti potegnejo meče svoje zoper lepoto modrosti tvoje in oskrunijo veličje tvoje.

8

V jamo te pahnejo, in umrješ mučno smrt prebodencev v srcu morja.

9

Porečeš li pač vpričo morilca svojega: „Jaz sem bog!“ ko vendar si človek in ne Bog v roki tistih, ki te ubijajo?

10

Smrt neobrezancev umreš po roki tujcev; kajti jaz sem to rekel, govori Gospod Jehova.

11

Še mi je prišla beseda GOSPODOVA, govoreč:

12

Sin človečji, zapoj žalostinko nad kraljem tirskim in mu reci: Tako pravi Gospod Jehova: Pečat dovršenosti si bil, poln modrosti in popoln v lepoti;

13

bil si v Edenu, vrtu Božjem; vsakovrstno žlahtno kamenje je bilo pokrivalo tvoje: sard, topaz in demant, hrizolit, oniks in jaspid, safir, rubin in smaragd in zlato. Umetno delo tvojih bobničev in piščali je bilo pri tebi, v dan, ko si bil ustvarjen, so jih pripravili.

14

Bil si maziljenec, kerub, ki zaslanja; in jaz sem te postavil, da si bil na sveti gori Božji; sredi ognjenih kamenov si se izprehajal.

15

Popoln si bil v svojih dejanjih od dne, ko si bil ustvarjen, dokler se ni našla nepravičnost na tebi.

16

Vsled velike kupčije tvoje se je napolnila notranjščina tvoja s silovitostjo, in si grešil; zato sem te pahnil kot nesvetega z gore Božje in sem te, o kerub zaslanjajoči, pogubil izmed ognjenih kamenov.

17

Srce se ti je prevzelo zavoljo lepote tvoje, pokvaril si modrost svojo spričo sijaja svojega; zvrnil sem te na tla, kraljem pred oči sem te del, da bi te gledali.

18

Po množini krivic svojih, v nepravičnosti kupčije svoje si onečastil svetišča svoja; zato sem izpeljal izsredi tebe ogenj, ki te je požrl, in izpremenil sem te v pepel na zemlji pred očmi vseh tistih, ki te gledajo.

19

Vsi, ki te poznajo med narodi, strme ob tebi; strahota si vsem, in nikdar več te ne bo!

20

In pride mi beseda GOSPODOVA, govoreč:

21

Sin človečji, obrni obličje proti Sidonu in prorokuj zoper njega

22

in reci: Tako pravi Gospod Jehova: Glej, jaz sem zoper tebe, o Sidon, in hočem se oslaviti sredi tebe; in spoznajo, da sem jaz GOSPOD, ko izvršim sodbe v njem in se izkažem svetega pri njem.

23

In pošljem vanj kugo in kri na ulice njegove; in ranjenci bodo padali sredi njega pod mečem, ki pride nanj od vseh strani. In spoznajo, da sem jaz GOSPOD.

24

Družini Izraelovi pa ne bode več bodečega trnja, ne ostna, ki napravlja bolečino, med vsemi, ki so okoli njih, ki so jih zaničevali. In spoznajo, da sem jaz Gospod Jehova.

25

Tako pravi Gospod Jehova: Ko zberem družino Izraelovo iz ljudstev, med katera so bili razkropljeni, in se oslavim pri njih pred očmi poganskih narodov, tedaj bodo prebivali v svoji deželi, ki sem jo dal hlapcu svojemu Jakobu.In bodo varno v njej prebivali, da, hiše zidali in vinograde zasajali in brezskrbno prebivali, ko izvršim sodbe nad vsemi tistimi, ki so jih zaničevali v njih sosedstvu. In spoznajo, da sem jaz, GOSPOD, njih Bog.

26

In bodo varno v njej prebivali, da, hiše zidali in vinograde zasajali in brezskrbno prebivali, ko izvršim sodbe nad vsemi tistimi, ki so jih zaničevali v njih sosedstvu. In spoznajo, da sem jaz, GOSPOD, njih Bog.