Ezekiel 27

1

Zopet mi je prišla beseda GOSPODOVA, govoreč:

2

Ti pa, sin človečji, zapoj žalostinko nad Tirom;

3

in reci Tiru: O ti, ki prebivaš ob dohodih na morje, ki si trgovec ljudstvom na mnogih otokih, tako pravi Gospod Jehova: Ti, o Tir, si rekel: Jaz sem popoln v lepoti.

4

Meja tvoja sega v srce morja, zgraditelji tvoji so te popolnega storili v lepoti.

5

Iz cipres s Senirja so ti zgradili vse dvojne deske; ceder z Libanona so vzeli, da so ti napravili jadrnik;

6

hraste z Basana so stesali v vesla tvoja, krov tvoj so naredili iz slonovih kosti, vloženih v zelenikov les z otokov Kitimcev.

7

Pisanotkana tenčica iz Egipta je bila jadrovina tvoja, da ti je služila za zastavo; višnjeva in zagorelordeča tkanina z otokov Eliških je bila odeja tvoja.

8

Prebivalci s Sidona in Arvada so bili veslači tvoji; modrci tvoji, ki so bili v tebi, Tir, so bili krmarji tvoji;

9

starejšine iz Gebala in modrci njegovi so bili v tebi, da so popravljali razpoke tvoje. Vse morske ladje in njih mornarji so bivali v tebi, da so spravljali v promet blago tvoje.

10

Perzijci in Lud in Put so bili v vojski tvoji vojščaki tvoji, ščit in čelado so obešali v tebi, v sijajnost so ti dajali.

11

Možje iz Arvada so stali z vojsko tvojo kroginkrog na obzidju tvojem in junaki so bili na stolpih tvojih; ščite svoje so razobešali po zidovih tvojih; popolno so storili lepoto tvojo.

12

Tarsis je bil v trgovski zvezi s teboj zaradi obilosti raznoterega blaga; s srebrom, železom, kositerjem in svincem so kupovali blago tvoje.

13

Javan, Tubal in Mesek so bili kupci tvoji, duše človeške in posode bronaste so zamenjevali za robo tvojo.

14

Oni iz družine Togarmove so dajali konje, vojne konje in mezge za blago tvoje.

15

Sinovi Dedanovi so bili kupci tvoji. Mnoga pomorja so bila v kupčijski zvezi s teboj: slonove zobe in ebenov les so ti dajali v plačilo.

16

Sirija je bila v trgovski zvezi s teboj zaradi obilosti izdelkov tvojih: ognjenec, škrlat, pisano tkanino, tenčico, korale in rubine so dajali za blago tvoje.

17

Juda in dežela Izraelova sta bili v kupčiji s teboj: pšenico iz Minita in sladko pecivo, med, olje in balzam so zamenjavali za robo tvojo.

18

Damask je bil v trgovski zvezi s teboj za mnoge izdelke tvoje, zaradi obilosti raznoterega blaga, z vinom iz Helbona in z volno iz Zaharja.

19

Vedan in Javan iz Uzala so z obdelanim železom kupovali blago tvoje; cimet in kolmež sta bila med kupčijsko robo tvojo.

20

Dedan je bil v kupčiji s teboj z dragimi preprogami za ježo.

21

Arabija in vsi knezi kedarski so bili v kupčijski zvezi s teboj: s pitanimi jagnjeti in ovni in kozli so tržili s teboj.

22

Trgovci iz Sabe in Ragme so bili tebi trgovci: z najboljšimi dišavami in z vsemi dragimi kameni in zlatom so kupovali blago tvoje.

23

Haran in Kane in Eden, trgovci iz Sabe, Asurja in Kilmada so kupčevali pri tebi.

24

Kupčevali so s teboj za krasna oblačila, za plašče iz višnjeve in pisanotkane robe, za zaklade sukane preje, za pletene in trdne vrvi na tržišču tvojem.

25

Ladje tarsiške so bile karavane tvoje za tvojo menjalno kupčijo. In bil si z vsem napolnjen in silno slaven v srcu morja.

26

Brodarji tvoji so te zavozili v velike vode; vzhodni veter te je strl v srcu morja.

27

Bogastvo tvoje in blago tvoje, menjalna kupčija tvoja, mornarji in krmarji tvoji, popravljalci razpoklin tvojih in menjalci blaga tvojega in vsi vojščaki tvoji, ki so v tebi, z vsem krdelom tvojim, ki je sredi tebe, popadajo v srce morja v dan padca tvojega.

28

Od glasnega vpitja krmarjev tvojih se potresejo poljane.

29

In vsi, ki vladajo veslo, mornarji, vsi krmarji na morju, stopijo z ladij svojih, se postavijo na kopno

30

in bodo glasno nad teboj vpili, bridko žalovali, in sipali si bodo prah na glave ter se valjali po pepelu.

31

Lase si bodo zavoljo tebe obrili in z raševnikom se opasali, in plakali bodo zaradi tebe v bridkosti duše v prebridkem žalovanju.

32

V tarnanju svojem začno peti žalostinko o tebi in bodo žalovali po tebi, govoreč: Kdo li je kakor Tir, ki je umolknil sredi morja?

33

Ko se je tvoje blago rodevalo iz morja, si sitil mnoga ljudstva; z obilostjo bogastva svojega in kupčije svoje si obogatil kralje zemlje.

34

Sedaj, ko si strt od morja v globočinah voda in je tvoje blago in vse krdelo tvoje padlo sredi tebe,

35

strme ob tebi vsi prebivalci otokov in njih kralji se grozno boje, njih obličja trepetajo.Kupci med ljudstvi žvižgajo nad teboj. Strahota si vsem, in nikdar več te ne bo!

36

Kupci med ljudstvi žvižgajo nad teboj. Strahota si vsem, in nikdar več te ne bo!