Ezekiel 25

1

In beseda GOSPODOVA mi je prišla, govoreč:

2

Sin človečji, obrni obličje proti sinovom Amonovim in prorokuj zoper nje;

3

ter govóri sinom Amonovim: Poslušajte Gospoda Jehove besedo! Tako pravi Gospod Jehova: Zato ker praviš o mojem svetišču: Haha! ker je onesvečeno, in o zemlji Izraelovi, ker je opustošena, in o družini Judovi, ker je šla v ujetništvo:

4

zato, glej, te dam sinom jutrovim v posest; in postavijo v tebi šatorišča svoja in narede v tebi bivališča svoja; oni bodo jedli sad tvoj, oni bodo pili mleko tvoje.

5

In dal bom Rabo za trato velblodom in mesta sinov Amonovih za ležišče drobnicam. In spoznate, da sem jaz GOSPOD.

6

Zakaj tako pravi Gospod Jehova: Zato ker si ploskal z rokami in topotal z nogami ter se veselil z vsem zaničevanjem v duši svoji spričo zemlje Izraelove,

7

zato, glej, iztegnem roko svojo zoper tebe ter te dam narodom v plen, in iztrebim te izmed ljudstev in pogubim te iz dežel; jaz te uničim, in spoznaš, da sem jaz GOSPOD.

8

Tako pravi Gospod Jehova: zato ker Moab in Seir govorita: Glej, družina Judova je kakor vsi poganski narodi!

9

zato, glej, odprem stran Moabovo (odstranivši mesta njegova, ki so po vsej meji njegovi, dika dežele, Betjesimot, Baal-meon in Kirjataim)

10

sinom jutrovim s sinovi Amonovimi vred in ga dam njim v posest, da ne bi bilo spomina sinom Amonovim med narodi.

11

In izvršim sodbo nad Moabom; in spoznajo, da sem jaz GOSPOD.

12

Tako pravi Gospod Jehova: Zato ker je Edom maščevalno ravnal zoper družino Judovo in so se zelo pregrešili, ko so se maščevali nad njimi,

13

zato pravi tako Gospod Jehova: Iztegnem roko svojo proti Edomu ter iztrebim iz njega ljudi in živino; in ga naredim v puščavo od Temana naprej, in prav do Dedana bodo padali pod mečem.

14

In izvršim maščevanje nad Edomom po roki ljudstva svojega Izraela; in ravnali bodo z Edomom po jezi moji in po togoti moji. In spoznajo maščevanje moje, govori Gospod Jehova.

15

Tako pravi Gospod Jehova: Zato ker so Filistejci maščevalno ravnali in so se maščevali z zaničevanjem v duši svoji, da pokončajo z večnim sovraštvom:

16

zato pravi tako Gospod Jehova: Glej, iztegnem roko svojo proti Filistejcem in iztrebim Keretejce in pogubim ostanek v primorju.In izvršim veliko maščevanje nad njimi s srditimi kaznimi. In spoznajo, da sem jaz GOSPOD, ko izvršim maščevanje svoje nad njimi.

17

In izvršim veliko maščevanje nad njimi s srditimi kaznimi. In spoznajo, da sem jaz GOSPOD, ko izvršim maščevanje svoje nad njimi.