Ezekiel 23

1

Zopet mi pride beseda GOSPODOVA, govoreč:

2

Sin človečji, bili sta dve ženi, ene matere hčeri.

3

In sta nečistovali v Egiptu, nečistovali sta v mladosti svoji; tam so jima segali v nedrje, ondi so jima otipavali deviške prsi.

4

Njiju imeni pa sta bili: Ohola, starejša, in Oholiba, mlajša. In postali sta moji in rodili sta sinove in hčere. Kar se pa tiče njiju imen: Samarija je Ohola [T. j. ima svoj šator.], Jeruzalem pa je Oholiba [T. j. moj šator je v njej.].

5

In Ohola je nečistovala, ko je bila moja; in od ljubezni je gorela do ljubovnikov svojih, do Asircev, ki so bili blizu,

6

oblečeni v višnjevo, poglavarji in namestniki, vsi zgolj ljubeznivi mladeniči, jezdeci, jahajoči konje.

7

In dala se jim je v nečistovanje, vsem tem izbrancem Asurjevih sinov; in z vsemi, do katerih je gorela v ljubezni, ž njih maliki se je oskrunjala.

8

Tudi ni opustila svojega nečistovanja, ki ga je začela v Egiptu; kajti v njeni mladosti so ležali pri njej in otipavali deviške prsi njene in so počenjali ž njo svojo nečistost.

9

Zato sem jo dal v roko njenim ljubovnikom, v roko Asircev, do katerih je v ljubezni gorela.

10

Ti so odgrnili nje sramoto; vzeli so sinove in hčere njene in njo samo so usmrtili z mečem; in postala je razvpita med ženami, in vršili so sodbe nad njo.

11

In njena sestra Oholiba je videla to, a razvnela se je še bolj v ljubezni nego ona in v nečistovanju svojem, ki je bilo hujše nego sestre njene.

12

Gorela je do Asircev, poglavarjev in namestnikov, ki so ji bili blizu, krasno oblečeni, jezdeci, jahajoči konje, vsi zgolj ljubeznivi mladeniči.

13

In videl sem, da se je oskrunila; obe sta delali enako.

14

A ona je še pomnožila nečistovanje svoje; kajti videla je može, naslikane na steni, podobe Kaldejcev, slikane z rumenico,

15

okoli ledja opasane, s širokimi pokrivali na glavah, vse jih je bilo videti kakor viteze, slične Babiloncem, ki jim je Kaldeja rojstna dežela;

16

in ko jih je bila ugledala, se je razvnela v ljubezni do njih, in je poslala sporočnike k njim v Kaldejo.

17

In Babilonci so prišli k njej uživat ljubezen in so jo oskrunili s svojo nečistostjo; in ko je bila ognušena ž njimi, se je odvrnila duša njena od njih.

18

In ko je odkrila nečistovanje svoje in odgrnila sramoto svojo, tedaj se je odvrnila duša moja od nje, kakor se je bila odvrnila od sestre njene.

19

A še je množila nečistovanje svoje, spominjajoč se dni mladosti svoje, v katerih se je vdajala nečistovanju v Egiptu.

20

In razvnela se je do njih priležnikov, katerih meso je kakor meso oslovsko in njih tok kakor konjski.

21

Tako si hrepenela po pohotnosti mladosti svoje, ko so ti Egipčani v nedrje segali zavoljo mladostnih prsi tvojih.

22

Zatorej, Oholiba, tako pravi Gospod Jehova: Glej, jaz obudim zoper tebe ljubovnike tvoje, od katerih se je odvrnila duša tvoja, in pripeljem jih nadte od vseh strani:

23

Babilonce in vse Kaldejce, Pekoda, Šoa in Koa, in vse Asirce ž njimi, ljubeznive mladeniče, zgolj poglavarje in namestnike vse, viteze in pooblaščence, vsi bodo jahali konje.

24

In pridejo nadte z orožjem, z vozovi in kolesi in z množico ljudstev; s ščitki in ščiti in čeladami se razpostavijo zoper tebe; in izročim jim sodbo, in sodili te bodo po svojih pravicah.

25

In namerim gorečnost svojo zoper tebe, da bodo s teboj ravnali v togoti: nos in ušesa ti odrežejo, in kar tvojih ostane, padejo pod mečem; sinove in hčere tvoje ti vzamejo, in kar ti ostane, požre ogenj.

26

Slečejo ti tudi obleko in vzemo lepe dragotine tvoje.

27

In tako storim, da te mine nesramnost tvoja in nečistovanje tvoje, navajeno iz dežele Egiptovske, da več ne povzdigneš oči do njih in se ne boš več spominjala Egipta.

28

Kajti tako pravi Gospod Jehova: Glej, jaz te izdam v roko tistih, ki jih sovražiš, v pest njim, od katerih se je odvrnila duša tvoja;

29

in ravnali bodo s teboj v sovraštvu in vzemo vse, kar si pridelala, pa te puste nago in golo; in sramota tvojega nečistovanja se odkrije, nesramnost in nečistost tvoja.

30

To se ti zgodi, zato ker si hodila nečistovat za pogani in ker si se oskrunila ž njih grdimi maliki.

31

Po poti sestre svoje si hodila, zato tudi dam nje čašo v roko tvojo.

32

Tako pravi Gospod Jehova: Piti moraš iz sestre svoje čaše, globoke in široke, v kateri je zate toliko zasmeha in zasrambe, kolikor le zajme.

33

Polna bodeš pijanosti in žalosti; ker čaša groze in otožnosti je sestre tvoje Samarije čaša.

34

Dočista jo izpiješ in izsrkaš in še črepinje njene boš lizala in si raztrgala prsi; zakaj jaz sem govoril, pravi Gospod Jehova.

35

Zatorej pravi tako Gospod Jehova: Ker si mene pozabila ter si me vrgla za hrbet svoj, zato trpi tudi ti kazen nesramnosti in nečistosti svoje!

36

Dalje mi reče GOSPOD: Sin človečji, hočeš li soditi Oholo in Oholibo? Oznani jima torej njiju gnusobe.

37

Kajti prelomili sta zakon in kri je na njiju rokah; in s svojimi maliki sta prešeštvovali, in celo otroke svoje, ki sta jih rodili meni, sta jim v čast vodili skozi ogenj, da bi bili požrti.

38

Vrhutega sta mi storili to: isti dan oskrunjali sta svetišče moje in moje sobote ognušali.

39

Zakaj ko sta zaklali otroke svoje v čast malikom, sta prišli še isti dan v svetišče moje, da ga oskrunita: glej torej, tako sta delali v hiši moji.

40

Vrhutega sta celo pošiljali k možem, naj pridejo iz daljave, – h katerim je bil poslan sel, in glej, prišli so – za katere si se umivala, si mazala z lepotico oči in z lepotičjem se zaljšala,

41

in si sedla na prelepo posteljo, pred katero je bila pripravljena miza, in nanjo si postavila kadilo moje in olje moje.

42

In pri tem se je glasilo vpitje vesele množice. In k možem iz prostaških ljudi so bili pripeljani še pijanci iz puščave, in deli so jima naročnice na roke in lepe vence na glavo.

43

Tedaj sem dejal o njej, ki je opešala vsled prešeštvovanja: Bodo li še zdaj prešeštvovali ž njo, in ona tudi?

44

In hodili so k njej, kakor se hodi k nečistnici; tako so hodili k Oholi in k Oholibi, nesramnima ženskama.

45

Pravični možje pa ju bodo sodili s sodbo prešeštnic in s sodbo prelivalk krvi; kajti prešeštnici sta in kri je na njiju rokah.

46

Zakaj tako pravi Gospod Jehova: Pripeljem zbor gori proti njima in ju izročim, da ju pojajo semtertja in plenijo.

47

In zbor ju bo pobijal s kamenjem in prebodel z meči; njiju sinove in hčere pomore in z ognjem požgo njih hiše.

48

In tako storim konec nesramnosti v deželi, vsem ženam v svarilo, da ne delajo po vajini nesramnosti.In spravijo nesramnost vajino nad vaju, in nosili bosta grehe grdih malikov svojih. In spoznate, da sem jaz Gospod, Jehova.

49

In spravijo nesramnost vajino nad vaju, in nosili bosta grehe grdih malikov svojih. In spoznate, da sem jaz Gospod, Jehova.