Ezekiel 18

1

In beseda GOSPODOVA mi je prišla, govoreč:

2

Kaj menite, da rabite ta pregovor o zemlji Izraelovi, govoreč: Očetje so zobali kislo grozdje in otrokom so zobje skominasti?

3

Kakor resnično živim, govori Gospod Jehova, ne boste več rabili tega pregovora v Izraelu!

4

Glej, vse duše so moje; kakor duša očetova, tako duša sinova je moja; duša, ki greši, umrje.

5

In ako je kdo pravičen, in dela, kar je postavno in pravično,

6

po gorah ne jé in oči ne vzdiguje proti grdim malikom Izraelove hiše, bližnjega svojega žene ne oskrunja in ženi v nesnagi njeni se ne bliža,

7

nikomur ne škoduje, ampak dolžniku povrne zastavo, s silo ne vzame ničesar, lačnemu podeli kruh svoj in nagega odene z obleko,

8

na obresti ne posoja in ne lihvuje, od krivice odvrača roko, po resnici sodi med možem in možem,

9

po postavah mojih živi in pazi na sodbe moje, da bi stregel resnici: ta je pravičen, gotovo bo živel, govori Gospod Jehova.

10

Ako rodi sina silovitneža, ki preliva kri in stori katero onih reči,

11

tistih čednosti pa ne dela, marveč jé po gorah in oskrunja bližnjega svojega ženo,

12

ubožcu in potrebnemu škoduje, siloma jemlje, zastave ne vrne in oči vzdiguje h grdim malikom, počenja gnusobe,

13

posoja na obresti in lihvuje: ali bo živel? Ne bo živel! Vse te gnusobe je počenjal, mora umreti; kri njegova bodi nad njim!

14

A glej, rodi sina, ki vidi vse očeta svojega grehe, ki jih ta dela, pa se boji in enakega ne počenja:

15

ne jé po gorah, ne vzdiguje oči h grdim malikom Izraelove hiše, ne oskrunja bližnjega svojega žene,

16

ne škoduje nikomur, ne zahteva ničesar v zastavo, ne jemlje s silo, ampak daje lačnemu kruh svoj in odeva nagega z obleko;

17

varuje se roko položiti na reveža, ne posoja na obresti in ne lihvari, izpolnjuje sodbe moje in živi po postavah mojih: ta ne umrje zaradi krivičnosti očeta svojega, gotovo bo živel.

18

Oče njegov, ker je kruto stiskal, brata svojega siloma plenil in počenjal med ljudstvom svojim, kar ni dobro: glej, ta umre zaradi krivičnosti svoje.

19

A vi pravite: Zakaj ne nosi sin krivice očeta svojega? Ker je sin delal, kar je postavno in pravično, in je hranil vse postave moje ter jih izpolnjeval: gotovo bo živel.

20

Duša, ki greši, umrje. Sin ne bo nosil očeta svojega krivice, tudi oče ne krivice sina svojega; pravičnost pravičnega ostane na njem, in brezbožnost ostane na brezbožnem.

21

Ako pa se brezbožnik odvrne od vseh grehov svojih, ki jih je storil, in bo hranil vse postave moje in delal, kar je postavno in pravično, gotovo bo živel, ne umrje.

22

Nobeden od prestopkov njegovih, ki jih je zakrivil, se mu ne bo spominjal; zaradi pravičnosti svoje, ki jo je storil, bo živel.

23

Ali mi je res po volji smrt brezbožnikova? govori Gospod Jehova; ni li mi bolj všeč, da se izpreobrne od svojega dejanja ter živi?

24

Ako pa se odvrne pravičnik od pravičnosti svoje ter dela nepravičnost po vseh gnusobah, ki jih počenja brezbožnik, ali naj živi? Nobeno od pravičnih del njegovih, ki jih je storil, se ne bo spominjalo: zavoljo nezvestobe svoje, s katero se je pregrešil, in zavoljo greha svojega, ki ga je zakrivil, mora umreti.

25

In še pravite vi: Ni ravna pot Gospodova! Poslušajte vendar, o družina Izraelova: Moja li pot ni ravna? Ni li tako, da vaše poti niso ravne?

26

Ko se pravičnik odvrne od pravičnosti svoje in se vda nepravičnosti in umre v tem: umre zavoljo nepravičnosti svoje, ki jo je storil.

27

In ko se brezbožnik izpreobrne od brezbožnosti svoje, s katero je grešil, in dela, kar je postavno in pravično, ohrani dušo svojo v življenju.

28

Ker je izprevidel in se je izpreobrnil od vseh prestopkov svojih, ki jih je zakrivil, gotovo bo živel, ne umrje.

29

A vendar govori družina Izraelova: Pot Gospodova ni ravna. O družina Izraelova, moja li pot ni ravna? Ni li tako, da vaše poti niso ravne?

30

Zatorej vas bom sodil, družina Izraelova, vsakega po dejanju njegovem, govori Gospod Jehova. Izpreobrnite se in odvrnite se od vseh prestopkov svojih, in krivica vam ne bo v padec.

31

Vrzite od sebe vse prestopke svoje, s katerimi ste se pregrešili, in oskrbite si novo srce in novega duha! kajti čemu naj bi mrli, o družina Izraelova?Zakaj meni ni po volji smrt njega, ki gine, govori Gospod Jehova. Zato se izpreobrnite in živite!

32

Zakaj meni ni po volji smrt njega, ki gine, govori Gospod Jehova. Zato se izpreobrnite in živite!