Žalostinke 5

1

Spomni se, o GOSPOD, kaj nas je zadelo, ozri se in poglej sramoto našo!

2

Dediščina naša je pripadla tujcem, hiše naše inozemcem.

3

Sirote smo, brez očeta, matere naše so kakor vdove.

4

Vode svoje pijemo za denar, drva svoja dobivamo za plačilo.

5

Preganjalci naši nam stopajo na vrat; utrujeni smo, ne dovolijo nam pokoja.

6

Egipčanu molimo roko, tudi Asircu, da se nasitimo kruha.

7

Očetje naši so grešili, in ni jih več; nam pa je nositi njih krivice.

8

Hlapci nam gospodujejo; nikogar ni, ki bi nas oprostil iz njih roke.

9

Z nevarnostjo življenja svojega prinašamo kruh svoj spričo meča puščave.

10

Koža naša je začrnela kakor peč zavoljo vroče lakote.

11

Žene na Sionu so oskrunjali, device po mestih Judovih.

12

Poglavarje obešajo njih roke, starčkov obličje se ne časti.

13

Mladeniči nosijo mlinske kamene in dečki padajo pod lesom.

14

Starci so nehali shajati se med vrati, mladeniči na petje svoje.

15

Minilo je srca našega veselje, v žalost se je preobrnil naš ples.

16

Venec naše glave je padel. Gorje nam! ker smo grešili.

17

Zato omedleva srce naše, zavoljo tega so nam otemnele oči:

18

zavoljo gore Sionske, ki je opustošena; lisice prosto hodijo po njej.

19

Ti, GOSPOD, ostaneš vekomaj, prestol tvoj od roda do roda.

20

Zakaj nas vekomaj pozabljaš, hočeš li nas zapustiti za dolge čase?

21

Pelji nas nazaj k sebi, o GOSPOD, da se povrnemo; ponovi dni naše kakor v prejšnjih časih!Ali bi nas popolnoma zavrgel, razsrdil se zoper nas tako silno?

22

Ali bi nas popolnoma zavrgel, razsrdil se zoper nas tako silno?