Jeremija 41

1

Zgodi se pa sedmi mesec, da pride Izmael, sin Netanija, sina Elisamovega, iz kraljevega zaroda in iz kraljevih glavarjev, in deset mož ž njim h Gedaliju, sinu Ahikamovemu, v Micpo; in jedli so skupaj jed tam v Micpi.

2

Vstane pa Izmael, sin Netanijev, in deseteri možje, ki so bili ž njim, in so udarili Gedalija, sina Ahikama, sinu Safanovega, z mečem in so usmrtili njega, ki ga je bil kralj babilonski postavil nad deželo.

3

In vse Jude, ki so bili ž njim, z Gedalijem, v Micpi, je pobil Izmael, in tudi Kaldejce, vojščake, tam pričujoče.

4

Zgodi se pa drugi dan, odkar je usmrtil Gedalija, ko ni še nihče vedel,

5

da pridejo možje iz Sihema, iz Sila in iz Samarije, osemdeset mož, z obrito brado in raztrgano obleko in razpraskani, z jedilnim darom in kadilom v roki, da ga prineso v hišo GOSPODOVO.

6

In šel je Izmael, sin Netanijev, ven iz Micpe njim naproti, in gredoč je neprestano jokal, in ko jih je srečal, jim reče: Pridite h Gedaliju, sinu Ahikamovemu!

7

Ali ko so prišli sredi mesta, jih umori Izmael, sin Netanijev, in jih vrže v jamo, on in možje, ki so bili ž njim.

8

Desetero mož pa je bilo med njimi, ki so rekli Izmaelu: Ne usmrti nas! kajti skrite zaklade imamo na polju, pšenice in ječmena in olja in medu. Torej je odnehal in jih ni usmrtil ž njih brati vred.

9

Jama pa, ki je vanjo vrgel vsa trupla mož, ki jih je bil pobil, poleg Gedalija, je bila tista, ki jo je naredil Asa v strahu pred Baasom, kraljem Izraelovim; njo je napolnil s pobitimi Izmael, sin Netanijev.

10

In Izmael je odpeljal v ujetništvo ves ostanek ljudstva, ki je bilo v Micpi: hčere kraljeve in vse ljudstvo, kar ga je preostalo v Micpi in ki ga je izročil Nebuzaradan, glavar telesne straže, Gedaliju, sinu Ahikamovemu; nje je ujete odpeljal Izmael, sin Netanijev, ter odrinil, da bi prešel k sinom Amonovim.

11

In ko je slišal Johanan, sin Kareahov, in vsi vojaški poveljniki, ki so bili ž njim, vse tisto zlo, ki ga je napravil Izmael, sin Netanijev,

12

skličejo vse može in odrinejo bojevat se zoper Izmaela, sina Netanijevega, ter ga zalotijo pri veliki vodi, ki je ob Gibeonu.

13

In ko vidi vse ljudstvo, ki je bilo z Izmaelom, Johanana, sina Kareahovega, in vse vojaške poveljnike ž njim, se razveseli.

14

Vse ljudstvo torej, ki ga je peljal Izmael ujeto iz Micpe, se izpremisli in se obrne in gre k Johananu, sinu Kareahovemu.

15

Izmael pa, sin Netanijev, je zbežal z osmimi možmi izpred Johanana ter odšel k sinom Amonovim.

16

Tedaj vzame Johanan, sin Kareahov, in vsi vojaški poveljniki, ki so bili ž njim, ves ostanek ljudstva, ki ga je nazaj dobil od Izmaela, sina Netanijevega, iz Micpe, – potem ko je bil ubil Gedalija, sina Ahikamovega, – in peljali so može, vojščake, in žene in otroke in komornike nazaj iz Gibeona;

17

in so šli ter se ustavili v prenočišču Kimhamovem, ki je blizu Betlehema, da bi se napotili in odšli v Egiptzavoljo Kaldejcev, ker so se jih bali, zato ker je Izmael, sin Netanijev, umoril Gedalija, sina Ahikamovega, ki ga je bil kralj babilonski postavil nad deželo.

18

zavoljo Kaldejcev, ker so se jih bali, zato ker je Izmael, sin Netanijev, umoril Gedalija, sina Ahikamovega, ki ga je bil kralj babilonski postavil nad deželo.