Jeremija 40

1

Beseda, ki je prišla Jeremiju od GOSPODA, potem ko ga je izpustil Nebuzaradan, glavar telesne straže, iz Rame, ko ga je bil dobil zvezanega z verigami sredi vseh ujetnikov iz Jeruzalema in iz Judeje, ki so jih odpeljavali v Babilon.

2

Sprejme torej glavar telesne straže Jeremija ter mu reče: GOSPOD, Bog tvoj, je napovedal to nesrečo zoper ta kraj;

3

in GOSPOD jo je pripeljal in storil, kakor je bil govoril, ker ste grešili zoper GOSPODA in niste poslušali glasu njegovega; zato se vam je to zgodilo.

4

A sedaj glej, danes te oproščam teh verig, ki so na tvojih rokah; če se ti dobro vidi priti z menoj v Babilon, pridi; pazil bom dobro nate. Če se ti pa slabo zdi iti z menoj v Babilon, ostani tu. Glej, vsa dežela ti je odprta: kamor se ti zdi dobro in prav iti, tja pojdi!

5

Toda ker se on še ne more odločiti, mu veli: Povrni se h Gedaliju, sinu Ahikama, sina Safanovega, ki ga je kralj babilonski postavil čez mesta Judova, in bivaj pri njem sredi ljudstva; ali kamorkoli se ti prav vidi iti, tja pojdi! In glavar telesne straže mu je dal brašna in darilo ter ga je odpustil.

6

In Jeremija je prišel h Gedaliju, sinu Ahikamovemu, v Micpo, in prebival je ž njim sredi ljudstva, ki je bilo ostalo v deželi.

7

Ko so pa slišali vsi poveljniki vojske, ki so bili na polju, oni in njih moštvo, da je kralj babilonski postavil čez deželo Gedalija, sina Ahikamovega, in da mu je izročil može in žene in otroke in nekaj ubožnega ljudstva dežele izmed tistih, ki se niso odpeljali v Babilon,

8

pridejo v Micpo h Gedaliju: Izmael, sin Netanijev, in Johanan in Jonatan, sinova Kareahova, in Seraja, sin Tanhumetov, in sinovi Ofaja Netofatčana in Jezanija, sin Maakatovca, oni s svojimi možmi.

9

In Gedalija, sin Ahikama, sinú Safanovega, priseže njim in njih možem in reče: Ne bojte se služiti Kaldejcem; ostanite v deželi in služite kralju babilonskemu, in vam bode dobro.

10

Kar se pa mene tiče, glejte, ostanem v Micpi, da služim Kaldejcem, ki pridejo k vam. Vi pa berite vino in poletni sad in olje in shranjujte jih v posode svoje; in stanujte v mestih svojih, ki ste jih posedli.

11

In tudi vsi Judje, ki so bili v Moabu in med Amonci in med Edomci in v vseh tistih pokrajinah, ko so slišali, da je kralj babilonski ostavil ostanek na Judovem in da je čezenj postavil Gedalija, sina Ahikama, sinu Safanovega,

12

so se vrnili vsi tisti Judje iz vseh krajev, kamor so bili odgnani, in prišli so v deželo Judovo h Gedaliju v Micpo. In nabrali so vina in poletnega sadu prav mnogo.

13

Johanan pa, sin Kareahov, in vsi vojaški poveljniki, ki so bili na polju, pridejo h Gedaliju v Micpo

14

in mu reko: Ali pač veš, da je Baalis, kralj Amoncev, poslal Izmaela, sina Netanijevega, da te pripravi ob življenje? Ali jim ni verjel Gedalija, sin Ahikamov.

15

In Johanan, sin Kareahov, je govoril skrivaj v Micpi Gedaliju, rekoč: Naj grem vendar in ubijem Izmaela, sina Netanijevega, in nihče ne bo vedel. Čemu naj te pripravi ob življenje, da bi se razkropili vsi Judje, ki so se zbrali pri tebi, in bi poginil ostanek Judov?Ali Gedalija, sin Ahikamov, je rekel Johananu, sinu Kareahovemu: Ne stori tega, kajti lažnivo govoriš o Izmaelu.

16

Ali Gedalija, sin Ahikamov, je rekel Johananu, sinu Kareahovemu: Ne stori tega, kajti lažnivo govoriš o Izmaelu.