Jeremija 35

1

Beseda, ki je prišla Jeremiju od GOSPODA v dnevih Jojakima, sinu Josijevega, kralja na Judovem, govoreč:

2

Pojdi k družini Rehabovcev in govori ž njimi in jih pripelji v hišo GOSPODOVO v kateri hram in jim daj priti vina.

3

Vzamem torej Jazanija, sinu Jeremija, sinu Habazinijevega, in brate njegove in vse sine njegove in vso družino Rehabovcev

4

in jih privedem v hišo GOSPODOVO v hram sinov Hanana, sinu Jigdalija, moža Božjega, ki je blizu hrama knezov, ta pa nad hramom Maaseja, sinu Salumovega, ki je bil čuvaj vrat.

5

In ko sem postavil pred sinove družine Rehabovcev kupe polne vina in čaše, jim rečem: Pijte vino!

6

Oni pa reko: Ne pijemo vina, kajti Jonadab, sin Rehabov, naš oče, nam je zapovedal, rekoč: Ne pijte vina, ne vi, ne otroci vaši, nikdar;

7

in hiše ne zidajte in semena ne sejte in vinograda ne sadite in ga v lasti ne imejte, temuč v šatorih prebivajte vse svoje dni, da boste mnogo dni živeli v deželi, kjer ste tujci.

8

In poslušali smo glas Jonadaba, sinu Rehabovega, očeta svojega v vsem, kar nam je zapovedal: da ne pijemo vina vse svoje dni, mi, žene naše, sinovi naši in hčere naše,

9

in ne zidajmo hiš v domovanje svoje; tudi nimamo vinograda ali polja ali setve,

10

temuč prebivamo v šatorih in poslušamo in delamo, prav kakor nam je zapovedal Jonadab, naš oče.

11

Ko pa je šel Nebukadnezar, kralj babilonski, gori v to deželo, smo rekli: Dejte, pojdimo v Jeruzalem pred vojsko Kaldejcev in pred vojsko Sircev! Tako smo se nastanili v Jeruzalemu.

12

Tedaj pride beseda GOSPODOVA Jeremiju, rekoč:

13

Tako pravi GOSPOD nad vojskami, Bog Izraelov: Pojdi in reci možem Judovim in prebivalcem jeruzalemskim: Ali ne sprejmete nauka, da bi poslušali besede moje? govori GOSPOD.

14

Besede Jonadaba, sinú Rehabovega, ki je ž njimi prepovedal otrokom svojim, naj ne pijo vina, se izpolnjujejo; kajti niso pili do tega dne, ker poslušajo zapoved očeta svojega. Jaz pa sem vam govoril od ranega jutra in neprenehoma, a niste me poslušali.

15

In pošiljal sem k vam vse hlapce svoje, proroke, od ranega jutra in neprenehoma, govoreč: Povrnite se vendar s hudobnega pota svojega in dobra naredite dejanja svoja in ne hodite za tujimi bogovi, da bi jih častili, tako ostanete v tej deželi, ki sem jo izročil vam in očetom vašim: toda niste nagnili ušesa svojega in niste me poslušali.

16

Pač izpolnjujejo otroci Jonadaba, sinu Rehabovega, zapoved očeta svojega, ki jim jo je zapovedal; to ljudstvo pa ne posluša mene.

17

Zatorej pravi tako GOSPOD, Bog nad vojskami, Bog Izraelov: Glej, jaz pripeljem nad Judo in nad vse prebivalce jeruzalemske vso tisto nesrečo, ki sem jo izgovoril zoper nje; zato ker me niso poslušali, ko sem jim govoril, in niso odgovorili, ko sem jih klical.

18

In družini Rehabovcev je rekel Jeremija: Tako pravi GOSPOD nad vojskami, Bog Izraelov: Ker poslušate zapoved Jonadaba, očeta svojega, in se držite vseh zapovedi njegovih in delate vse, kakor vam je zapovedal,zato pravi GOSPOD nad vojskami, Bog Izraelov: Jonadabu, sinu Rehabovemu, ne bo zmanjkalo moža, ki bo stal pred obličjem mojim, vse čase.

19

zato pravi GOSPOD nad vojskami, Bog Izraelov: Jonadabu, sinu Rehabovemu, ne bo zmanjkalo moža, ki bo stal pred obličjem mojim, vse čase.