Jeremija 29

1

To pa so besede pisma, ki ga je poslal prorok Jeremija iz Jeruzalema ostalim starejšinam preseljencev in duhovnikom in prorokom in vsemu ljudstvu, ki ga je bil odpeljal Nebukadnezar iz Jeruzalema v Babilon

2

(ko je odšel iz Jeruzalema, Jekonija kralj in kraljica in dvorniki, knezi iz Jude in Jeruzalema, in rokodelci in kovači),

3

po Elasu, sinu Safanovem, in Gemariju, sinu Hilkijevem, ki ju je poslal Zedekija, kralj Judov, v Babilon h kralju Nebukadnezarju, in se je glasilo:

4

Tako pravi GOSPOD nad vojskami, Bog Izraelov, vsem preseljencem, ki sem jih dal odpeljati iz Jeruzalema v Babilon:

5

Zidajte hiše in prebivajte v njih; sadite vrtove in uživajte njih sad.

6

Jemljite žene in rodite sinove in hčere, dobivajte tudi sinom svojim žene in svoje hčere možite, da rode sinove in hčere, in množite se in se ne manjšajte.

7

In iščite blaginje tistemu mestu, kamor sem vas preselil, in prosite zanje GOSPODA; ker v blaginji njegovi bode vam blaginja.

8

Kajti tako pravi GOSPOD nad vojskami, Bog Izraelov: Naj vas ne varajo vaši proroki, ki so med vami, in vedeži vaši; in ne poslušajte svojih sanj, ki si jih sami radi sanjate.

9

Zakaj krivo vam oni prorokujejo v mojem imenu; nisem jih poslal, govori GOSPOD.

10

Kajti tako pravi GOSPOD: Brž ko se izpolni Babilonu sedemdeset let, vas obiščem in vam izpolnim tisto svojo besedo predobro in vas pripeljem nazaj v ta kraj.

11

Zakaj jaz dobro vem misli, ki jih mislim za vas, govori GOSPOD, misli o miru, ne pa o nadlogi, da vam dam srečen konec in upanje.

12

In klicali me boste in pojdete molit k meni, in uslišim vas.

13

In ko me boste iskali, me najdete, ker boste vprašali po meni iz vsega srca svojega,

14

in dal se bom najti vam, govori GOSPOD. In pripeljem nazaj ujetnike vaše in vas zberem izmed vseh narodov in iz vseh krajev, kamor sem vas pregnal, govori GOSPOD, in vas pripeljem nazaj v ta kraj, odkoder sem vas preselil v sužnost.

15

Ker pravite: Obudil nam je GOSPOD proroke v Babilonu –

16

zato pravi tako GOSPOD o kralju, ki sedi na prestolu Davidovem, in o vsem ljudstvu, ki prebiva v tem mestu, o vaših bratih, ki niso šli z vami v sužnost,

17

tako pravi GOSPOD nad vojskami: Glejte, jaz pošljem nadnje meč, lakoto in kugo in jih naredim, da bodo kakor smokve ostudne, ki jih ni moči jesti, tako so slabe.

18

In preganjal jih bom z mečem, lakoto in kugo, in dam jih v pestenje vsem kraljestvom na zemlji, v preklinjanje in strmenje ter v zasmehovanje in zasramovanje pri vseh narodih, kamor jih preženem:

19

zato ker niso poslušali besed mojih, govori GOSPOD, s katerimi sem k njim pošiljal hlapce svoje, proroke, od ranega jutra in neprenehoma; tudi vi niste poslušali, govori GOSPOD.

20

Vi torej čujte besedo GOSPODOVO, vsi preseljenci, ki sem jih poslal iz Jeruzalema v Babilon.

21

Tako pravi GOSPOD nad vojskami, Bog Izraelov, o Ahabu, sinu Kolajevem, in o Zedekiju, sinu Maasejevem, ki vam laž prorokujeta v mojem imenu: Glej, jaz ju dam v roko Nebukadnezarju, kralju babilonskemu, da ju umori pred vašimi očmi.

22

In od njiju se vzame kletev pri vseh preseljencih Judovih, ki so v Babilonu, da bodo govorili: Stóri s teboj GOSPOD kakor z Zedekijem in Ahabom, ki ju je kralj babilonski pekel na ognju!

23

zato ker sta storila nesramnost v Izraelu, prešeštvujoč s prijateljev svojih ženami in govoreč lažnive besede v mojem imenu, česar jima nisem ukazal. Jaz pa vem za to in sem priča, govori GOSPOD.

24

Semaju Nehelamljanu pa govóri in veli:

25

Tako pravi GOSPOD nad vojskami, Bog Izraelov, rekoč: Zato ker si poslal v imenu svojem pismo vsemu ljudstvu, ki je v Jeruzalemu, in Zefaniju, sinu Maasejevemu, duhovniku, in vsem duhovnikom in si rekel:

26

GOSPOD te je postavil za duhovnika namesto Jojada duhovnika, da bodo nadzorniki v hiši GOSPODOVI zoper vsakega blaznega moža, ki se dela proroka, da ga deneš v klado in v ječo.

27

Zdaj torej, zakaj nisi pokaral Jeremija Anatotčana, ki vam prorokuje?

28

ker je vsled tega poslal k nam v Babilon s sporočilom: Dolga bo še sužnost; zidajte hiše in prebivajte v njih, in sadite vrtove in uživajte njih sad...

29

Bral je pa Zefanija, duhovnik, to pismo, da je slišal prorok Jeremija.

30

In prišla je beseda GOSPODOVA Jeremiju, veleč:

31

Pošlji k vsem preseljencem in sporoči: Tako pravi GOSPOD o Semaju Nehelamljanu: Ker vam prorokuje Semaja, dasi ga jaz nisem poslal, in stavi vaše upanje na lažnivost,zato pravi GOSPOD tako: Glej, jaz bom kaznoval Semaja Nehelamljana in seme njegovo: ne bo imel nikogar, ki bi prebival sredi tega ljudstva, in ne bo videl dobrote, ki jo storim svojemu ljudstvu, govori GOSPOD, ker je odpad svetoval zoper GOSPODA.

32

zato pravi GOSPOD tako: Glej, jaz bom kaznoval Semaja Nehelamljana in seme njegovo: ne bo imel nikogar, ki bi prebival sredi tega ljudstva, in ne bo videl dobrote, ki jo storim svojemu ljudstvu, govori GOSPOD, ker je odpad svetoval zoper GOSPODA.