Jeremija 28

1

In zgodi se tisto leto, v začetku kraljevanja Zedekija, kralja Judovega, četrto leto, v petem mesecu, da mi je govoril Hananija, sin Azurjev, prorok, ki je bil iz Gibeona, v hiši GOSPODOVI, pred očmi duhovnikov in vsega ljudstva, rekoč:

2

Tako pravi GOSPOD nad vojskami, Bog Izraelov, rekoč: Zlomil sem jarem kralja babilonskega.

3

V dveh letih natanko pripeljem nazaj v ta kraj vse posode hiše GOSPODOVE, ki jih je vzel Nebukadnezar, kralj babilonski, iz tega kraja ter jih odpeljal v Babilon.

4

Tudi Jekonija, sina Jojakimovega, kralja Judovega, in vse preseljence iz dežele Judove, ki so prišli na Babilonsko, pripeljem nazaj, govori GOSPOD, kajti zlomim jarem kralja babilonskega.

5

Tedaj je govoril prorok Jeremija Hananiju proroku vpričo duhovnikov in vpričo vsega ljudstva, ki je zraven stalo v hiši GOSPODOVI;

6

rekel je prorok Jeremija: Amen, tako naj stori GOSPOD! izpolni naj GOSPOD besede tvoje, ki si jih prorokoval, da se pripeljejo nazaj posode hiše GOSPODOVE in vsi ujetniki iz Babilona v ta kraj.

7

Vendar pa čuj to besedo, ki jo govorim tebi na ušesa in na ušesa vsemu ljudstvu.

8

Proroki, ki so bili pred menoj in pred teboj od starih časov, so prorokovali mnogim deželam in velikim kraljestvom vojsko in nesrečo in kugo.

9

Prorok, ki prorokuje mir, ko se zgodi beseda njegova, se spozna, da je prorok, ki ga je GOSPOD poslal zares.

10

Tedaj vzame Hananija tisti jarem z vratu Jeremiju ter ga zlomi.

11

In govori Hananija vpričo vsega ljudstva, rekoč: Tako pravi GOSPOD: Tako zlomim jarem Nebukadnezarja, kralja babilonskega, v dveh letih natanko z vratu vseh narodov. Tedaj je odšel prorok Jeremija po svoji poti.

12

Ali prišla je beseda GOSPODOVA Jeremiju, ko je bil prorok Hananija zlomil tisti jarem z vratu Jeremija proroka, rekoč:

13

Pojdi in govori Hananiju tole: Tako pravi GOSPOD: Spone lesene si zlomil, a namesto njih napraviš spone železne.

14

Kajti tako pravi GOSPOD nad vojskami, Bog Izraelov: Železen jarem sem položil na vrat vsem tistim narodom, da naj služijo Nebukadnezarju, kralju babilonskemu, in služili mu bodo; pa tudi zveri poljske sem mu dal.

15

Nato reče prorok Jeremija Hananiju proroku: Poslušaj vendar, Hananija! Ni te poslal GOSPOD, ampak ti si zapeljal to ljudstvo, da je zaupalo lažnivosti.

16

Zatorej pravi tako GOSPOD: Glej, jaz te odpravim s površja zemlje; to leto umrješ, ker si svetoval odpad zoper GOSPODA.In umrl je Hananija prorok tisto leto, v sedmem mesecu.

17

In umrl je Hananija prorok tisto leto, v sedmem mesecu.