Izaija 48

1

Poslušajte to, hiša Jakobova, ki se kličete po imenu Izraelovem in ste izšli iz vodá Judovih, ki prisegate pri imenu GOSPODOVEM in hvalno omenjate Boga Izraelovega, a ne v resnici in ne v pravičnosti;

2

zakaj imenujejo se po svetem mestu in opirajo se na Boga Izraelovega, GOSPOD nad vojskami je ime njegovo:

3

Prejšnje sem naznanjal od nekdaj, in iz mojih ust je izšlo in sem to razglasil; mahoma sem to dopolnil, in zgodilo se je.

4

Ker sem vedel, da si trd in da je kita železna tilnik tvoj in čelo tvoje jekleno,

5

zato sem ti to naznanjal od nekdaj; ko se ni še zgodilo, sem ti povedal to, da bi ne govoril: Malik moj je storil to in izdolbena ali ulita podoba moja je zapovedala tisto.

6

Slišal si to; ogleduj vse to! in vi, nočete li tega priznati? Odslej ti napovedujem novo in dosihdob skrito, česar nisi vedel.

7

Sedaj se to ustvarja, ne pa oddavna, in pred tem dnevom nisi slišal za to, da ne porečeš: Glej, vedel sem to.

8

Niti slišal nisi nič niti vedel, tudi od nekdaj ni bilo odprto uho tvoje; kajti poznal sem te, da ravnaš silno nezvesto in da se imenuješ prestopnik od materinega telesa.

9

Zaradi imena svojega zadržujem jezo svojo in zaradi hvale svoje jo krotim, tebi v prid, da te ne iztrebim.

10

Glej, prečistil sem te, a ne kot srebro; izbranega sem te naredil v topilnici bridkosti.

11

Zaradi sebe, zaradi sebe storim to, kajti kako bi se oskrunilo ime moje! in slave svoje ne dam drugemu.

12

Poslušaj me, o Jakob, in Izrael, poklicanec moj! Jaz sem večno isti, jaz sem prvi, jaz tudi poslednji.

13

Moja roka je vendar ustanovila zemljo in desnica moja razpela nebesa; ko sem jih poklical, brž so bila vsa tu.

14

Zberite se vi vsi in čujte: Kdo izmed onih je naznanil tisto? Ki ga GOSPOD ljubi, ta izpolni voljo njegovo nad Babilonom in roka njegova bode nad Kaldejci.

15

Jaz, jaz sem govoril, jaz sem ga tudi poklical; pripeljal sem ga, in pot njegova bode uspešna.

16

Pristopite k meni, čujte to! Od početka nisem na skrivnem govoril; od tistega časa, ko se je zgodilo to, sem bil pri tem. In sedaj me je poslal Gospod Jehova in duh njegov. –

17

Tako pravi GOSPOD, odrešenik tvoj, Svetnik Izraelov: Jaz sem GOSPOD, Bog tvoj, ki te učim, kar ti je v korist, ki te spremljam po potu, po katerem ti je hoditi.

18

O da bi bil pazil na zapovedi moje! tedaj bi bil kakor reka mir tvoj in pravičnost tvoja kakor morsko valovje;

19

in kakor pesek bi bil zarod tvoj in rojeni iz osrčja tvojega kakor kamenjiče njegovo; njegovo ime bi se ne zatrlo in ne pogubilo izpred mojega obličja.

20

Pojdite ven iz Babilona, bežite od Kaldejcev; z zmagoslavnim glasom naznanjajte, pripovedujte to, razširjajte to do kraja zemlje! Govorite: Odkupil je GOSPOD hlapca svojega Jakoba.

21

In žejni niso bili, ko jih je vodil po puščavah; točil jim je vode iz skale: razklal je skalo, in vode so tekle!Ni ga miru, pravi GOSPOD, brezbožnim.

22

Ni ga miru, pravi GOSPOD, brezbožnim.