Izaija 45

1

Tako pravi GOSPOD maziljencu svojemu, Ciru, ki sem ga prijel za desnico, da porazim pred njim narode, in hočem razpasati ledje kraljem, da odprem duri pred njim in vrata ne ostanejo zaprta:

2

Jaz bom hodil pred teboj in poravnaval, kar ni ravno; vrata jeklena razbijem in polomim železne zapahe,

3

in dam ti zaklade, zakopane v temi, in blago, shranjeno na skrivnem, da spoznaš, da sem jaz GOSPOD, ki sem te poklical po imenu tvojem, Bog Izraelov.

4

Zaradi hlapca svojega Jakoba in Izraela, izvoljenca svojega, sem te klical po imenu tvojem, dal ti priimek, dasi me nisi poznal.

5

Jaz sem GOSPOD in nobenega drugega ni, razen mene ni Boga. Opašem te, dasi me ne poznaš,

6

da naj spoznajo od solnčnega vzhoda in od zahoda njegovega, da ni nobenega drugega razen mene. Jaz sem GOSPOD in nobenega drugega ni!

7

ki ustvarjam svetlobo in delam temo, narejam mir in napravljam nesrečo; jaz GOSPOD sem, ki delam vse to.

8

Rosite z viška, nebesa, in najvišji oblaki, dežíte pravičnost! odpri se, zemlja, in ródi zveličanje in hkratu naj vzraste pravičnost. Jaz, GOSPOD, sem ustvaril to.

9

Gorje mu, ki se prepira z obrazovateljem svojim, čepinja med čepinjami prstenimi! Sme li pač reči glina obrazovatelju svojemu: Kaj delaš? ali tvoje delo o tebi: Rok nima!

10

Gorje njemu, ki pravi očetu: Čemu rodiš? in ženi: Čemu si v porodnih bolečinah?

11

Tako pravi GOSPOD, Svetnik Izraelov in obrazovatelj njegov: Vprašajte me za to, kar ima priti, za otroke moje in za rok mojih delo mi naročajte!

12

Jaz sem naredil zemljo in ustvaril človeka na njej; jaz, moje roke so razpele nebesa in sleherni njih vojski sem dal povelja.

13

Jaz sem ga zbudil v pravičnosti in poravnam vsa pota njegova; on sezida mesto moje in odgnance moje pošlje nazaj, ne za kupno ceno ne za denar, govori GOSPOD nad vojskami.

14

Tako pravi GOSPOD: Pridelek egiptovski in dobiček Etiopije in Sabejci, možje visoke postave, preidejo na tvojo stran in bodo tvoji; za teboj pojdejo, zvezani preidejo k tebi in tebi se bodo klanjali, tebe bodo prosili, govoreč: Zares, Bog mogočni je pri tebi, in nobenega drugega Boga ni nikjer drugod.

15

Resnično, ti si Bog mogočni, skrivajoči se, o Bog Izraelov, Rešitelj!

16

Sramovali se bodo in osramočeni bodo vsi, s sramoto odidejo vsi podobarji!

17

Izrael bo rešen po GOSPODU z večnim rešenjem; ne bode vas sram in osramočeni ne boste na večne veke.

18

Kajti tako pravi GOSPOD, stvarnik nebes (on sam je Bog!), obrazovatelj zemlje in stvaritelj njen; on jo je utrdil, ni je ustvaril puste, ampak upodobil jo je v prebivanje: Jaz sem GOSPOD in drugega ni nobenega.

19

Nisem govoril na skrivnem, v kraju temne zemlje; nisem velel semenu Jakobovemu: Iščite me brezuspešno! Jaz sem GOSPOD, ki govorim pravičnost, oznanjam, kar je pravo.

20

Zberite se in pridite, bližajte se vsi, ki ste ušli iz poganskih narodov! Nimajo spoznanja, ki nosijo les rezane podobe svoje in molijo k bogu, ki ne more rešiti.

21

Napovejte in blizu prinesite! Tudi posvetujejo naj se med seboj! Kdo je oznanjal to od prvih dni, kdo je napovedoval to od davnega časa? Ali ne jaz, GOSPOD? in nobenega drugega Boga ni razen mene; mogočnega Boga, pravičnega in rešitelja ni drugega razen mene.

22

Ozrite se v mene in rešeni bodete, vsi kraji zemlje, zakaj jaz sem Bog mogočni in drug nobeden.

23

Pri sebi sem prisegel, iz ust pravičnosti je prišla beseda, ki se ne prekliče: da se meni pripogne vsako koleno, meni bo prisegal vsak jezik.

24

Samo v GOSPODU, poreko o meni, je vsa pravičnost in moč. K njemu pridejo, ali osramočeni bodo vsi, ki so se vnemali zoper njega.V GOSPODU bo opravičeno in se bo hvalilo vse seme Izraelovo.

25

V GOSPODU bo opravičeno in se bo hvalilo vse seme Izraelovo.