Izaija 31

1

Gorje njim, ki gredo doli v Egipt po pomoč in se opirajo na konje, ki zaupajo vozém, ker jih je mnogo, in konjikom, ker je njih število veliko, a ne ozirajo se v Svetnika Izraelovega in ne iščejo GOSPODA!

2

Ali tudi On je moder, in pošlje nesrečo in ne dopusti, da bi se premeknile besede njegove, ampak vzpne se nad hišo hudodelnikov in nad pomoč njih, ki delajo krivico.

3

Egipčan pa je človek in ne Bog mogočni, in njih konji so meso, ne pa duh; in ko iztegne GOSPOD roko svojo, se zgrudi pomočnik in podpiranec pade, in skupaj poginejo ti vsi.

4

Kajti tako mi pravi GOSPOD: Kakor lev in levič rjoveta pri plenu svojem, ko se skliče zoper nju množica pastirjev, in se ne ustrašita njih glasu in se ne vdasta zaradi njih ropotanja: tako pride doli GOSPOD nad vojskami vojskovat se na gori Sionski in na višavi njeni.

5

Kakor ptiči mahljajo s perutmi, tako bo GOSPOD nad vojskami branil Jeruzalem, branil ga bo in otel, prizanesel mu in ga oprostil.

6

Povrnite se k njemu, od katerega ste tako daleč zašli, sinovi Izraelovi!

7

Kajti tisti dan zavržejo vsak svoje malike srebrne in zlate malike svoje, ki so vam jih vaše roke naredile v greh.

8

Tedaj pade Asirec pod mečem, pa ne moževim, in ugonobi ga meč, pa ne človeški; in bežal bo v strahu pred mečem, in mladeniči njegovi bodo sužnji.In skala njegova izgine od groze in knezi njegovi bodo potrti spričo prapora, govori GOSPOD, ki ima svoj ogenj na Sionu in svojo peč v Jeruzalemu.

9

In skala njegova izgine od groze in knezi njegovi bodo potrti spričo prapora, govori GOSPOD, ki ima svoj ogenj na Sionu in svojo peč v Jeruzalemu.