Izaija 3

1

Kajti glej, Gospod, Jehova nad vojskami, vzame iz Jeruzalema in od Jude oporo in podporo, vso podporo kruha in vso podporo vode,

2

junaka in vojščaka, sodnika in proroka, vedeža in starca,

3

petdesetnika in veljaka, svetovalca in spretnega umetnika in izvedenca v čarovništvu.

4

In dati jim hočem dečke za kneze, in razposajenci jim bodo gospodovali.

5

In zatirali se bodo v ljudstvu med seboj, vsak svojega bližnjega; prešerno se bo vedel deček proti starcu in nizki proti imenitnemu.

6

Ako zgrabi brat brata v svojega očeta hiši, rekoč: Obleko imaš, vodnik nam bodi in ta razsip bodi pod tvojo roko!

7

zažene on svoj glas tisti dan in poreče: Ne morem biti ranocelnik, zakaj še kruha ni v hiši moji, ne obleke; nikar me ne stavite za vodnika ljudstvu!

8

Kajti Jeruzalem je porušen in Juda je padel, ker njih jezik in njih dejanja so zoper GOSPODA, da dražijo oči slave njegove.

9

Pogled njih obraza priča zoper nje, in greh svoj razglašajo kakor Sodomljani, ga ne skrivajo. Gorje njih duši, ker pripravljajo hudo sami sebi.

10

Recite o pravičnem, da mu bode dobro; kajti uživali bodo dejanja svojega sad.

11

Gorje krivičnemu! hudo mu bode, ker se mu povrne, kar so zaslužile roke njegove.

12

Oni, ki tlačijo ljudstvo moje, so otroci, in ženske mu gospodujejo. O ljudstvo moje! oni, ki te vodijo, te zapeljujejo ter v zmešnjavo spravljajo stezo potov tvojih.

13

GOSPOD je nastopil, da začne pravdo, stoji, da sodi ljudstva.

14

GOSPOD se bliža, da bo sodil ljudstva svojega starejšine in kneze njegove: Vi ste, ki ste popasli ta vinograd, rop siromakov je v hišah vaših.

15

Zakaj tarete ljudstvo moje ter razbijate siromakom obličje? govori Gospod, Jehova nad vojskami.

16

Še pravi GOSPOD: Ker so hčere sionske prevzetne ter hodijo z napetim grlom in drzno migajoč z očmi in vedno stopajo z drobnimi stopinjami in rožljajo z obročki na nogah:

17

zato udari Gospod hčere sionske s plešo na temenu, in GOSPOD ogolí njih sramoto.

18

Tisti dan jim pobere Gospod lepotino obročkov na nogah in načelke in lunice,

19

ušesne zvončke, zapestne verižice, zastore,

20

oglavnice, drobilke na nogah, pasove, vonjalnice, amulete,

21

prstane in nosne obročke,

22

praznična oblačila in plašče, ogrinjače in mošnje,

23

ogledala, tenčice, turbane in lahka krila.

24

In zgodi se, da bode namesto dišave smrad po plesnobi in namesto pasa vrv in namesto spletenih las pleša in namesto dičnega plašča raševnik, opeklina namesto lepote.

25

Možje tvoji padejo od meča in junaki tvoji v vojski.In vrata hčere sionske bodo žalovala in plakala, ko bo opustošena sedela na tleh.

26

In vrata hčere sionske bodo žalovala in plakala, ko bo opustošena sedela na tleh.