Izaija 19

1

Prorokovanje o Egiptu. Glej, GOSPOD, sedeč na hitrem oblaku, pride v Egipt; in maliki egiptovski bodo trepetali pred njegovim obličjem in Egipčanom se bo srce tajalo v životu.

2

In razdražim, pravi, Egipčane med seboj, da se bodo bojevali vsak zoper svojega brata in vsak zoper prijatelja svojega, mesto zoper mesto, kraljestvo zoper kraljestvo.

3

In duh Egiptov bo opešal sredi njega, in uničim svet njegov, in popraševali bodo malike in zaklinjalce duhov in rotilce mrtvih in vedeže.

4

In zaklenem Egipčane v roko trdega gospoda, in neusmiljen kralj jim bo gospodoval, pravi Gospod, Jehova nad vojskami.

5

In vode se razteko iz morja, in reka se posuši in usahne,

6

in panoge reke bodo smrdele, vodotoki Spodnjega Egipta postanejo plitvi in se posuše, trstje in ločje zvene.

7

Trate poleg Nila, ob potokih njegovih in vsa setev ob potokih usahne, izgine in ne bode je več.

8

Tedaj bodo žalovali ribiči in plakali vsi, ki mečejo trnke v Nil, in kateri razgrinjajo mrežo po vodnem površju, bodo medleli.

9

In rdečica oblije nje, ki obdelujejo omikani lan in ki tkó bombaževino.

10

In stebri države bodo potrti, vsi, ki delajo za plačilo, bodo žalostni v duši.

11

Zgolj neumneži so knezi zoanski, kar so svetovali modri svetovalci Faraonovi, se je izkazalo abotno. Kako morete praviti Faraonu: „Modrijanov sin sem, sin kraljev starodavnih“?

12

Kje neki so modrijani tvoji? Naj ti vendar naznanijo in naj spoznajo, kaj je sklenil GOSPOD nad vojskami zoper Egipt!

13

Pamet so izgubili knezi zoanski, prevarani so knezi v Nofu; zapeljali so Egipt, kateri so vogelni kameni njegovim rodom.

14

GOSPOD je razlil sredi njega duha vrtoglavosti, in povzročili so, da je Egipt taval v vseh dejanjih svojih, kakor se bljujoč zaletava pijanec.

15

In Egipt ne bo imel nikogar, ki bi kaj prav dovršil, bodisi glava ali rep, palmova veja ali trst.

16

Tisti dan bodo Egipčani podobni ženskam, ker bodo v trepetu in strahu zavoljo vihteče roke GOSPODA nad vojskami, ki jo bo vihtel proti njim.

17

In dežela Judova bode Egiptu v strah: kadar jo omeni kdo pri Egipčanih, se bodo tresli zavoljo sklepa GOSPODA nad vojskami, ki ga je sklenil zoper nje.

18

Tisti dan bode v deželi Egiptovski petero mest, ki bodo govorila v jeziku kanaanskem in prisegala pri GOSPODU nad vojskami; eno se bo imenovalo Ir-heres [T. j. mesto pogube, ali: solnčno mesto.].

19

Tisti dan bo imel GOSPOD oltar sredi dežele Egiptovske in spomenik GOSPODU bo stal blizu njene meje.

20

In to bode v znamenje in v pričevanje za GOSPODA nad vojskami v deželi Egiptovski; zakaj klicali bodo h GOSPODU zaradi zatiralcev, in pošlje jim rešitelja in branilca in jih otme.

21

In GOSPOD se razodene Egipčanom, in spoznajo Egipčani GOSPODA tisti dan, in služili mu bodo s klalnimi in jedilnimi daritvami in obljube bodo delali GOSPODU in jih izpolnjevali.

22

Tako udari GOSPOD Egipt; udari ga in zopet ozdravi; in obrnejo se do GOSPODA, in dá se jim izprositi ter jih ozdravi.

23

Tisti dan bode iz Egipta v Asirijo cesta, po kateri bodo hodili Asirci v Egipt in Egipčani v Asirijo, in Egipčani bodo služili Gospodu z Asirci.

24

Tisti dan bode Izrael tretji v zvezi z Egiptom in z Asirijo, blagoslov sredi zemlje;zato ker ga GOSPOD nad vojskami blagoslovi, govoreč: Blagoslovljeno bodi ljudstvo moje, Egipt, in rok mojih delo, Asirija, in Izrael, dediščina moja!

25

zato ker ga GOSPOD nad vojskami blagoslovi, govoreč: Blagoslovljeno bodi ljudstvo moje, Egipt, in rok mojih delo, Asirija, in Izrael, dediščina moja!