Izaija 11

1

In mladika požene iz obsekanega debla Jesejevega, in odraslek iz korenin njegovih prinese sad;

2

in duh GOSPODOV bo počival nad njim, duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu GOSPODOVEGA.

3

In blagougodje njegovo bode v strahu GOSPODOVEM; in ne bo sodil po videzu svojih oči, ne pravde odločeval po sluhu svojih ušes;

4

temuč v pravičnosti bo sodil siromake in nepristranski bo odločeval pravdo krotkim na zemlji. In udari zemljo s šibo svojih ust in z dihom usten svojih usmrti krivičnika.

5

In pravičnost bode ledij njegovih pas in zvestoba pas bedra njegovega.

6

In prebival bo volk z jagnjetom in leopard bo ležal pri kozliču, in tele in mladi lev in pitana ovca bodo skupaj, in majhen deček vodnik med njimi.

7

In krava in medvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči skupaj ležali; lev pa bo jedel slamo kakor vol.

8

In dete dojeno se bo igralo nad modrasovo luknjo, in odstavljenec bo ročico vtikal v gadovo votlino.

9

Nič zlega ne bodo storili, nič pogubnega naredili po vsej gori svetosti moje; zakaj vsa zemlja bode polna spoznanja GOSPODOVEGA, kakor vode pokrivajo morja globočino.

10

In zgodi se v tistem času: po korenini Davidovi, ki stoji v znamenje [Ali: kot zastava.] ljudstvom, bodo vprašali poganski narodi; in počivališče njegovo bode slavno.

11

In zgodi se v tistem času, da iztegne zopet, v drugič, Gospod roko svojo, da odkupi ostanek ljudstva svojega, ki preostane v Asiriji, v Egiptu, v Patrosu, v Etiopiji, v Elamu, v Sinearju, v Hamatu in na otokih morskih.

12

In vzdigne znamenje poganskim narodom, in spravi vkup pregnance Izraelove in zbere razkropljence Judove od četverih koncev zemlje.

13

Izgine tudi zavist Efraimova, in zatiralci Judovi bodo zatrti; Efraim ne bo zavidal Judi in Juda ne bo ravnal sovražno z Efraimom.

14

A poletita na ramo Filistejcem proti zahodu, skupaj bosta plenila sinove jutrovih dežel; na Edomce in Moabce iztegneta roko svojo, in sinovi Amonovi jima bodo pokorni.

15

In GOSPOD s prokletjem uniči zaliv Egiptovskega morja, in zavihti roko svojo z žarom diha svojega nad velereko in jo udari ter razdeli na sedem tokov in stori, da bodo mogli iti čeznjo obuti.In tako bo cesta napravljena ostanku ljudstva njegovega, kar ga preostane, iz Asirije, kakor je bila cesta Izraelu v dan, ko je šel gori iz dežele Egiptovske.

16

In tako bo cesta napravljena ostanku ljudstva njegovega, kar ga preostane, iz Asirije, kakor je bila cesta Izraelu v dan, ko je šel gori iz dežele Egiptovske.