Pregovori 31

1

Besede Lemuela kralja; proroški govor, s katerim ga je poučevala mati njegova.

2

Kaj naj ti svetujem, sin moj? kaj pač, sin telesa mojega, in kaj, sin obljub mojih?

3

Ne dajaj ženskam moči svoje in potov svojih pogubnicam kraljev!

4

Ne spodobi se kraljem, o Lemuel, ne kraljem, da pijo vino, ne knezom, da vprašujejo: Kje je pijača opojna?

5

Da ne bi, ko so pili, pozabili postave in prevračali pravice komu, ki je v nadlogi.

6

Dajajte močne pijače njemu, ki pogiblje, in vina njim, ki so v bridkosti duše;

7

pije naj in pozabi uboštvo svoje in se nadloge svoje ne spominja več.

8

Odpri usta svoja za nemega, za pravdo vseh osirotelih.

9

Odpri usta svoja, sodi pravično, potezaj se za pravico siromaku in potrebnemu.

10

Vrlo ženo kdo najde? kajti visoko presega bisere cena njena.

11

Zaupa ji srce moža njenega, in dobička mu ne zmanjka.

12

Ona mu izkazuje dobro in ničesar hudega vse dni življenja svojega.

13

Skrbi za volno in lan, in veselo dela z rokami svojimi.

14

Podobna je ladjam trgovskim: oddaleč prinaša hrano svojo.

15

In vstaja, ko je še noč, ter deli jed družini svoji in delo deklam svojim.

16

Ogleda si njivo in jo pridobi, in z dobičkom rok svojih si zasadi vinograd.

17

Z močjo opazuje ledje svoje in roke svoje utrjuje.

18

Izkuša, da dober je prislužek njen: ne ugasne svetilnica njena ponoči.

19

Roke svoje izteguje po preslici in prsti njeni držé vreteno.

20

Dlan svojo odpira ubogemu in potrebnemu podaja roke.

21

Ne boji se snega za družino svojo, kajti vsa družina njena se oblači s karmezinasto volno.

22

Odeje si pripravlja, tenčica in škrlat je oblačilo njeno.

23

Znan je pri vratih mož njen, ko zboruje s starejšinami dežele.

24

Tenko platno dela in prodaja, tudi pas izroča trgovcu.

25

Moč in dostojnost je obleka njena in smeje se časom prihodnjim.

26

Usta svoja odpira modro in ljubezni uk ji je na jeziku.

27

Družine svoje pota pregleduje in lenobe kruha ne jé.

28

Sinovi njeni vstajajo ter jo blagrujejo, mož njen jo hvali enako:

29

„Mnoge hčere so vrlo ravnale, ti pa jih vse presegaš!“

30

Lažniva je prijetnost in ničeva lepota: žena, ki se boji GOSPODA, njej veljaj hvala!Dajte ji od sadú njenih rok in pri vratih naj jo hvalijo dela njena!

31

Dajte ji od sadú njenih rok in pri vratih naj jo hvalijo dela njena!