Pregovori 3

1

Sin moj, nauka mojega ne zabi, temuč zapovedi moje naj hrani srce tvoje;

2

kajti dni dolgost in življenje mnogoletno in mir ti dodelé.

3

Milost in resnica naj te ne zapustita; priveži ju okrog grla svojega, zapiši ju na srca svojega deščico:

4

tako dosežeš milost in uspeh najboljši, pred očmi Božjimi in človeškimi.

5

Upaj v GOSPODA iz vsega srca svojega, na umnost svojo pa se ne zanašaj.

6

Na vseh potih svojih ga spoznavaj, in on ravne naredi steze tvoje.

7

Ne štej sam sebe za modrega; boj se GOSPODA in ogiblji se hudega.

8

To bode zdravilo životu tvojemu in krepilo tvojim kostem.

9

Časti GOSPODA z blagom svojim in s prvinami vseh pridelkov svojih:

10

tako se bodo polnile z obilostjo žitnice tvoje, in mošt poteče zvrhoma iz kadi tvojih.

11

Karanja GOSPODOVEGA, sin moj, ne zametaj in strahovanje njegovo naj ti ne preseda:

12

zakaj kogar GOSPOD ljubi, tega strahuje, in to kakor oče sina, katerega ima rad.

13

Blagor človeku, ki doseza modrost, in človeku, ki napreduje v umnosti!

14

Boljša je namreč nje pridobitev od pridobljenega srebra in dobiček pri njej dražji od zlata.

15

Dražja je od biserov, in vse, kar te veseli, se ne more enačiti ž njo.

16

Dni dolgost je v desnici njeni, v levici njeni bogastvo in čast.

17

Pota njena so miline pota in vse steze njene mir.

18

Drevo življenja imajo, ki se nje poprimejo, in srečen je, kdor se je drži.

19

GOSPOD je z modrostjo ustanovil zemljo, nebesa je postavil z umnostjo.

20

Po znanju njegovem so se razklala brezna in oblaki kapljajo roso.

21

Sin moj, naj ti to ne izgine izpred oči: hrani zdravo pamet in premišljenost,

22

in bodeta življenje duši tvoji in lepotina grlu tvojemu.

23

Tedaj boš stopal brez skrbi po poti svoji in noga tvoja se ne zadene.

24

Ko ležeš, ne bo te strah, ležal boš in sladko spal.

25

Ne boj se naglega strahú, ne pustošenja brezbožnih, ko prihaja.

26

Zakaj GOSPOD bode upanje tvoje in ohrani nogo tvojo, da se ne ujame.

27

Ne odtezaj dobrotnosti njim, katerim je je treba, ko jo more storiti roka tvoja.

28

Ne reci bližnjemu svojemu: „Pojdi, in zopet pridi, in jutri ti dam,“ ko imaš to pri sebi.

29

Ne snuj zlega zoper bližnjega svojega, ko stanuje brez skrbi s teboj.

30

Ne prepiraj se z nobenim človekom brez sile, ako ti ni hudega storil.

31

Ne zavidaj nobenemu silovitniku in ne izvoli nobenih potov njegovih.

32

Kajti gnusoba je GOSPODU izprijenec, pri poštenih pa je skrivnost njegova.

33

Prokletstvo GOSPODOVO je na brezbožnega hiši, pravičnih bivališče pa blagoslavlja.

34

Res, zasmehovalce on zasmehuje, krotkim pa daje milost.Modri podedujejo slavo, neumneže pa razglasi sramota.

35

Modri podedujejo slavo, neumneže pa razglasi sramota.