Pregovori 29

1

Mož, ki, večkrat posvarjen, postane trdovraten, se zdrobi nagloma, tako da mu ne bode zdravila.

2

Ko se množe pravični, veseli se ljudstvo, ko pa gospoduje brezbožnik, ljudstvo vzdihuje.

3

Kdor ljubi modrost, razveseljuje očeta svojega, kateri se pa druži z vlačugami, zapravlja blago.

4

Kralj s pravo sodbo utrjuje deželo, oni pa, ki zahteva dari, jo razdeva.

5

Mož, ki se prilizuje prijatelju svojemu, razpenja mrežo nogam njegovim.

6

V pregrehi hudobneža je zadrga, pravični pa prepeva in je vesel.

7

Pravični spoznava pravdo siromakov, brezbožni se ne zmeni, da bi jo spoznal.

8

Ljudje zasmehovalci zažigajo mesto, modri pa odvračajo jezo.

9

Če se modri prepira z neumnim, naj se jezi, naj se smeje, vendar ni nobenega miru.

10

Ljudje krvoželjni sovražijo brezmadežnega, pošteni pa skrbé za dušo njegovo.

11

Ves svoj gnev izliva bedak, modri pa ga zadržuje in miri.

12

Ako vladar rad posluša lažnivosti besede, bodo vsi služabniki njegovi brezbožni.

13

Ubožec in oderuh se srečujeta; obeh oči razsvetljuje GOSPOD.

14

Kralju, ki zvesto sodi siromake, bo prestol utrjen na veke.

15

Šiba in strah dajeta modrost, deček pa, sam sebi prepuščen, dela sramoto materi svoji.

16

Ko se množe brezbožni, množi se greh, pravični pa bodo videli njih padec.

17

Strahúj sina svojega, in pripravi ti pokoj in veselje duši tvoji.

18

Ko ni razodetja, se ljudstvo razuzda; kdor pa se drži postave, o blagor mu!

19

Z golimi besedami se ne poboljša hlapec: umeje jih pač, a ne ravna se po njih.

20

Ali si videl moža, naglega v besedah svojih? Več je upanja za bedaka nego za njega.

21

Kdor mehkužno od mladega vzreja svojega hlapca, dočaka, da se bo naposled vedel kot sin.

22

Naglojezni napravlja prepire in togotni je greha poln.

23

Napuh človeka poniža, kdor pa je ponižnega duha, doseže slavo.

24

Kdor deli s tatom, sovraži dušo svojo; preklinjanje sliši, pa greha ne naznani.

25

Kdor se človeka boji, si stavi zanko; kdor pa upa v GOSPODA, bode obvarovan.

26

Mnogo jih išče obličje vladarjevo, ali od GOSPODA je vsakega pravica.Krivičnik je gnusoba pravičnim, in brezbožnemu je gnusoba, kdor pošteno hodi.

27

Krivičnik je gnusoba pravičnim, in brezbožnemu je gnusoba, kdor pošteno hodi.