Pregovori 28

1

Brezbožni bežé, ko jih nihče ne preganja, pravični pa so kakor mlad lev brez strahu.

2

Zaradi pregrehe dežele nastopa ji mnogo knezov, a človek razumen in izkušen podaljša pravno vlado.

3

Mož, ki je sam ubog in tare siromake, podoben je dežju, ki vse odplavi in kruha ne prinese.

4

Kateri zapuščajo postavo, hvalijo brezbožne, kateri pa se držé postave, jim nasprotujejo.

5

Zlobni ljudje ne razumejo, kar je pravo, kateri pa iščejo GOSPODA, umejo vse.

6

Boljši je ubogi, ki hodi v nedolžnosti svoji, nego spačeni, ki se zvija semtertja, če je še tako bogat.

7

Kdor hrani postavo, sin je razumen, kdor se pa druži s požrešniki, dela sramoto očetu svojemu.

8

Kdor blago svoje množi z oderuštvom in podraževanjem, nabira ga njemu, ki bo milostno delil siromakom.

9

Kdor odvrača uho svoje, da ne sliši postave, tudi molitev njegova je gnusoba.

10

Kdor zapeljuje poštene na slabo pot, pade sam v svojo jamo, nedolžni pa podedujejo dobro.

11

Za modrega se sam ima bogatin, ali siromak, ki je razumen, ga spozna.

12

Ko zmago slavé pravični, velika je sijajnost, ko se pa povzdigujejo brezbožni, se ljudje skrivajo.

13

Kdor prikriva pregrehe svoje, ne bo imel sreče, kdor pa se jih obtoži in jih zapusti, doseže usmiljenje.

14

Blagor človeku, ki je v strahu vedno, kdor pa zakrkne srce svoje, zvrne se v nesrečo.

15

Kakor rjoveč lev in gladen medved je brezbožen vladar siromaškemu ljudstvu.

16

Knez, ki je brez razuma, silno zatira, kdor pa sovraži kriv dobiček, si podaljša dni.

17

Človek, obremenjen s krvjo človeško, je na begu prav do groba; nihče ga ne zadržuj!

18

Kdor hodi nedolžno, se reši, kdor pa je spačen in hodi po dveh potih, pade hipoma.

19

Kdor obdeluje zemljo svojo, nasiti se kruha, kdor pa hodi za ničemurnimi, nasiti se uboštva.

20

Zvest mož je bogat v blagoslovih, kdor pa je nagel, da bi obogatel, ne bode brez kazni.

21

Ozirati se na zunanjost osebe ni dobro, ker za grižljaj kruha bi grešil mož.

22

Mož z nevoščljivim očesom hití, da obogati, in ne ve, da mu pride potreba.

23

Kdor svari človeka, dobi pozneje več naklonjenosti, nego kdor se dobrika z jezikom.

24

Kdor krade očetu svojemu ali materi svoji ter pravi: To ni greh! tovariš je možu ubijalcu.

25

Prešernež vnema prepir, kdor pa ima nado v GOSPODA, obilo mu bode vsega.

26

Kdor se zanaša na srce svoje, je bedak, kdor pa hodi modro, bo rešen.

27

Kdor daje ubogemu, ne bode mu potrebe, kdor pa zagrinja oči svoje, ga obsipajo s kletvinami.Ko se povzdigujejo brezbožni, skrivajo se ljudje, ko pa pogibljejo, množijo se pravični.

28

Ko se povzdigujejo brezbožni, skrivajo se ljudje, ko pa pogibljejo, množijo se pravični.