Pregovori 27

1

Ne ponašaj se z jutrišnjim dnem, kajti ne veš, kaj bo dan rodil.

2

Hvalijo naj te drugi, ne pa usta tvoja, rajši tujec nego ustnice tvoje.

3

Težak je kamen in pesek bremenit, ali neumneža nejevolja je težja od obeh.

4

Grozovita je togota in jeza je kakor povodenj, ali kdo naj obstane pred nevoščljivostjo?

5

Boljša je graja očita nega ljubezen prikrita.

6

Udarci prijateljevi so iz zvestih misli, sovražilec pa mnogo poljublja.

7

Duša sita tepta satovje, a lačni duši vse grenko je sladko.

8

Kakršna je ptica, ki odleti iz svojega gnezda, tak je mož, ki uteče s svojega mesta.

9

Mazilo in dišava razveseljujeta srce, ali prijatelj je sladek duši po svetu svojem.

10

Prijatelja svojega in očeta svojega prijatelja ne zapústi, a v brata svojega hišo ne hodi v dan nesreče svoje; boljši je bližnji sosed od daljnega brata.

11

Bodi moder, sin moj, in razveseljuj srce moje, da lahko odgovorim njemu, ki bi mi kaj očital.

12

Razumni vidi hudo ter se skrije, abotni pa gredo naprej in morajo trpeti.

13

Vzemi obleko njega, ki je bil porok za tujca, in rubi ga, ki je jamčil za neznanko.

14

Njemu, ki navsezgodaj vstane in z močnim glasom blagoslovi prijatelja svojega, se bo štelo za preklinjanje.

15

Neprestano kapljanje v dan hudega dežja in žena, ki se rada prepira, sta si enaka;

16

kdor jo kroti, ustavlja veter: kakor olje se mu izmuzne iz desnice.

17

Železo se z železom ostri, in mož ostri pogled drugemu.

18

Kdor goji smokev, bo jedel sad njen, in kdor skrbno streže gospodarju svojemu, bo spoštovan.

19

Kakor se v vodi obraz kaže obrazu, tako srce srcu.

20

Grob [Hebr. šeol.] in poguba se ne nasitita, tudi oči človeške se ne nasitijo.

21

Srebro v topilniku in zlato v peči, moža pa izkusimo po tem, s čimer se hvali.

22

Ko bi neumneža v stopi z betom stolkel kakor pšeno, ne šla bi neumnost njegova od njega.

23

Skrbno pregleduj stanove živine svoje, pazi na črede svoje!

24

Kajti premožnost ni za vekomaj, in ostane li krona za vse rodove?

25

Ko je pod streho spravljeno seno in se prikaže nežna trava in je nabrano gorskih zelišč,

26

tedaj so jagnjeta za obleko tvojo in kupna cena za njivo so kozliči,in zadosti je kozjega mleka za hrano tvojo, za hrano družine tvoje in živeža deklam tvojim.

27

in zadosti je kozjega mleka za hrano tvojo, za hrano družine tvoje in živeža deklam tvojim.