Pregovori 19

1

Boljši ubožec, ki hodi v nedolžnosti svoji, nego spačeni v ustnah svojih, pa bedak.

2

Res ni dobro duši brez spoznanja, in kdor je nagel z nogami, greši.

3

Neumnost človekova prevrača pot njegovo in proti GOSPODU se srdi srce njegovo.

4

Bogastvo daje prijateljev mnogo, od siromaka pa se loči prijatelj njegov.

5

Kriva priča ne bode brez kazni, in kdor govori laži, ne bo ubežal.

6

Mnogi molijo obličje prvakovo in vsakdo je prijatelj možu radodarnemu.

7

Ubožca sovražijo vsi bratje njegovi; kolikanj bolj se ga ogibljejo prijatelji njegovi! Žene se za besedami, ki nič ne veljajo.

8

Kdor pridobiva razumnost, ljubi dušo svojo, in kdor pazi na umnost, bo dosegel dobro.

9

Kriva priča ne bode brez kazni, in kdor govori laži, bo poginil.

10

Bedaku ne pristoji lahko in dobro življenje, mnogo manj hlapcu, da gospoduje knezom.

11

Razum zadržuje človeku jezo, in v čast mu je izpregledati pregrešek.

12

Kakor rjovenje mladega leva je nevolja kraljeva, a kakor rosa na travo blagovoljnost njegova.

13

Preglavice vir je očetu svojemu sin bedak in neprestano kapanje žene prepiri.

14

Hiša in blago je dedina po očetih, od GOSPODA pa je žena pametna.

15

Lenoba potaplja v trdno spanje in nemarna duša bo stradala.

16

Kdor drži zapoved, ohrani dušo svojo, kdor pa ne pazi na pota svoja, pogine.

17

GOSPODU posoja, kdor milostno deli siromaku, in dobroto njegovo mu bo povrnil.

18

Strahuj sina svojega, dokler je upanje, pa ubiti ga, ti ne hodi na misel!

19

Človek naglojezen ponese svojo kazen; kajti če posežeš vmes, še huje narediš.

20

Poslušaj svet in sprejmi pouk, da bodeš moder v prihodnosti.

21

Mnogo je namer v srcu človekovem, a sklep GOSPODOV sam bo ostal.

22

Radovoljnost človekova kaže dobrotljivost njegovo, in boljši je ubožec nego lažnivec.

23

Strah GOSPODOV ti je za življenje: v obilosti boš prebival in zlo te ne obišče.

24

Lenuh pač vtakne roko v skledo, a k ustom je ne mara prinesti.

25

Če udariš zasmehovalca, preprostega bo izmodrilo, in če posvariš pametnega, napredoval bo v znanju.

26

Kdor silo dela očetu in mater podi, je sin, ki pripravlja ostudo in sramoto.

27

Nehaj, sin moj, poslušati pouk, in zablodiš od besed znanja.

28

Priča malopridna zasmehuje sodbo, in usta brezbožnih slastno požirajo krivico.Zasmehovalcem so pripravljene sodbe in udarci hrbtom bedakov.

29

Zasmehovalcem so pripravljene sodbe in udarci hrbtom bedakov.