Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008
← 17

Pregovori 18

19 →
1

Kdor se razdružuje, svojega išče poželenja in protivi se vsemu, kar bi mu bilo v blaginjo.

2

Ne veseli se bedak umnosti, marveč samo, da se razodeva srce njegovo.

3

Ko pride brezbožni, pride tudi zaničevanje, in z nečastjo pride zasramovanje.

4

Vode globoke so besede iz ust vrlega moža, potok vrvrajoč je modrosti vrelec.

5

Ni dobro potegniti se za brezbožnega, da se pravičnemu zvije pravica.

6

Govori bedaka napravijo prepir in usta njegova prikličejo tepež.

7

Usta bedakova so mu v pogubo in ustne njegove so zadrge duši njegovi.

8

Podpihovalčeve besede so kakor slaščice in prodirajo do notranjščine života.

9

Tudi kdor je nemaren v opravilu svojem, je brat zapravljivcu.

10

Stolp močan je ime GOSPODOVO: tja priteče pravični in je na varnem.

11

Bogatega blago je trden grad njegov in kakor zid visok v misli njegovi.

12

Preden se stare, vzpne se srce človekovo, in pred častjo gre ponižnost.

13

Kdor odgovarja, preden je slišal, mu štejejo to za neumnost in sramoto.

14

Duh moški prenaša bridkost svojo, če pa je duh potrt, kdo ga povzdigne?

15

Srce razumnega pridobiva znanje in modrih uho išče znanja.

16

Dar človekov mu razširi pot in ga pripelje pred obličje mogočnikov.

17

Pravičen se vidi, kdor je prvi v pravdi svoji, dokler ne pride bližnji njegov ter ga izpraša.

18

Prepire konča kocka in razsodi med močnimi.

19

Brat, z grehom razžaljen, bolj se upira nego trdno mesto, in prepiri so kakor zapah grada.

20

Ust svojih sadú se nasiti život vsakega, s pridelkom usten svojih vsak se siti.

21

Smrt in življenje sta jeziku v oblasti; in kdor ga rad rabi, bo jedel sad njegov.

22

Kdor je dobil ženo, je dobil kaj dobrega, in prejel je milosti od GOSPODA.

23

Ponižno prosi ubožec, bogati pa odgovarja osorno.Mož, ki ima mnogo prijateljev, pride na nič; toda je prijatelj, ki je zvestejši od brata.

24

Mož, ki ima mnogo prijateljev, pride na nič; toda je prijatelj, ki je zvestejši od brata.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version