Pregovori 16

1

Načrti srca so človekovi, od GOSPODA pa je govor jezikov.

2

Človeku se zde vse poti njegove čiste, GOSPOD pa je, ki tehta duhove.

3

Na GOSPODA zváli dela svoja, in izpolnile se bodo namere tvoje.

4

Vse je GOSPOD naredil v svoj namen in tudi brezbožnega za hudi dan.

5

Gnusoba je GOSPODU vsak prevzetni v srcu; roko dam na to, da ne ostane brez kazni!

6

Milost in resnica prikrivata krivico, in po strahu GOSPODOVEM se ogneš hudega.

7

Ko so koga pota GOSPODU po volji, pomiri mu tudi sovražnike njegove.

8

Bolje, da imaš malo s pravičnostjo nego veliko dohodkov s krivico.

9

Srce človekovo izmišlja pot svojo, ali GOSPOD vodi korake njegove.

10

Božji izrek je na ustnah kraljevih, v sodbi se ne smejo motiti usta njegova.

11

Prava mera in tehtnica sta od GOSPODA; kakor jih je naredil, take naj bodo vse uteži v mošnji.

12

Gnusoba je kraljem storiti krivico, ker s pravičnostjo se utrjuje prestol.

13

Drage so kraljem pravične ustne in njega, ki odkritosrčno govori, ljubijo.

14

Kraljev srd je glasnik smrti, ali moder mož ga potolaži.

15

V svetlosti obličja kraljevega je življenje in blagovoljnost njegova je kakor oblak poznega dežja.

16

Koliko bolje je, pridobiti si modrost nego zlato! in pridobiti si razumnost rajši izvóli nego srebro!

17

Poštenih cesta je: ogibati se hudega; dušo svojo ohrani, kdor pazi na pot svojo.

18

Pred pogubo prevzetnost in pred padcem napuh.

19

Bolje pohleven biti v duhu s krotkimi nego plen deliti s prevzetnimi.

20

Kdor pazi na besedo, doseže dobro, in kdor upa v GOSPODA, blagor mu!

21

Kdor je modrega srca, ga bodo imenovali razumnega, in sladkost ustnic pospešuje nauk.

22

Studenec življenja je pamet njemu, kdor jo ima, neumne pa kara njih neumnost.

23

Kdor je modrega srca, govori pametno in nikdar mu ne zmanjka nauka na ustnah.

24

Dobrohotne besede so kakor satovje medú, sladkost duši in zdravilo kostem.

25

Je pot, ki se zdi ravna človeku, njen konec pa je pot v smrt.

26

Glad delavca dela za njega, ker usta njegova ga izpodbadajo.

27

Mož malopridni koplje zlo in na ustnah mu je paleč ogenj.

28

Mož, spačenosti vdan, dela zdražbo in podpihovalec loči zaupne prijatelje.

29

Silovitnik izvablja bližnjega svojega, da ga vodi po poti, ki ni dobra.

30

Kdor zatiska oči svoje, da izmišlja reči spačene, kdor nalašč tišči ustne svoje, izvršuje hudo.

31

Prelep venec je siva glava, ki se nahaja na potu pravičnosti.

32

Boljši je potrpežljivi od močnega, in kdor gospoduje svojemu srcu, od onega, ki mesto pribori.V naročje se vrže kocka, od GOSPODA pa je vsa razsodba njena.

33

V naročje se vrže kocka, od GOSPODA pa je vsa razsodba njena.