Pregovori 10

1

Pregovori Salomonovi. Sin moder razveseljuje očeta, sin bedak pa je žalost materi svoji.

2

Krivičnosti zakladi nič ne koristijo, a pravičnost rešuje smrti.

3

GOSPOD ne pusti stradati duše pravičnega, poželenje brezbožnih pa zavrača.

4

Kdor dela z leno roko, obuboža, pridnih roka pa bogatí.

5

Kdor po leti znaša, je sin previden; kdor pa trdno spava ob žetvi, je sin, ki pripravlja sramoto.

6

Blagoslovi bivajo na glavi pravičnika, usta brezbožnih pa skrivajo silovitost.

7

Spomin na pravičnega ostane blagoslovljen, ime brezbožnih pa strohni.

8

Kdor je modrega srca, sprejema zapovedi, neumen blebetač pa pade.

9

Kdor hodi brezmadežno, hodi varno; kdor pa pači pota svoja, bode v svarilo,

10

kdor mežika z očesom, napravlja žalitev, in neumen blebetač pade.

11

Vrelec življenja so pravičnega usta, usta brezbožnih pa skrivajo silovitost.

12

Sovraštvo zbuja prepire, a ljubezen prikriva vse pregreške.

13

Na ustnah razumnega je modrost, za hrbet brezumnega pa raste palica!

14

Modri hranijo znanje, neumneža ustom pa je blizu nesreča.

15

Blago bogatinovo je trden grad njegov; v nesrečo je siromakom njih uboštvo.

16

Kar z delom svojim spravi pravični, spravi za življenje, pridelek krivičnega pa je za greh.

17

Na potu do življenja je, kdor pazi na pouk, kdor pa zapušča svarjenje, zabrede v zmoto.

18

Kdor skriva sovraštvo, ima ustne lažnive, in kdor raznaša obrekovanje, je bedak.

19

Kjer je veliko besed, ni brez greha, kdor pa brzda ustne svoje, je razumen.

20

Pravičnega jezik je kakor srebro izbrano, srce brezbožnih pa je malo prida.

21

Ustnice pravičnega sitijo mnoge, neumni pa mrjo, ker jim nedostaje uma.

22

Blagoslov GOSPODOV bogatí, trud pa ničesar ne pridene.

23

Igrača bedaku je storiti sramotnost, razumnemu možu pa kaj pametnega.

24

Česar se boji brezbožnik, se mu zgodi, česar pa želé pravični, dá jim Bog.

25

Kadar pridere nevihta, ne obstane brezbožnik, pravičnik pa ima podstavo večno.

26

Kakor ocet zobém in kakor dim očém, tako je lenuh njim, ki ga pošiljajo na delo.

27

Strah GOSPODOV pridaje dni, brezbožnih leta pa se krajšajo.

28

Čakanje pravičnih bode veselje, krivičnih pričakovanje pa izgine.

29

Trdnjava popolnemu je pot GOSPODOV, poguba pa njim, ki delajo krivico.

30

Pravični nikdar ne omahne, krivičniki pa ne bodo prebivali v deželi.

31

Usta pravičnega dajo obilo modrosti iz sebe, jezik spačenosti pa bo iztrebljen.Ustne pravičnega poznajo, kaj je prijetno, a usta brezbožnikov polna so spačenosti.

32

Ustne pravičnega poznajo, kaj je prijetno, a usta brezbožnikov polna so spačenosti.