Eksodus 7

1

In GOSPOD reče Mojzesu: Poglej, postavljam te za boga Faraonu, in Aron, brat tvoj, bode tvoj prorok.

2

Ti boš govoril vse, kar ti ukažem, in Aron, brat tvoj, bo govoril Faraonu, da pusti sinove Izraelove iz dežele svoje.

3

Jaz pa zakrknem srce Faraonu in pomnožim znamenja svoja in čudeže svoje v deželi Egiptovski.

4

In Faraon vas ne bo poslušal; in položim roko svojo na Egipt in izvedem svoje vojske, svoje ljudstvo, sinove Izraelove, iz Egiptovske dežele z velikimi sodbami.

5

In spoznali bodo Egipčani, da sem jaz GOSPOD, ko iztegnem roko svojo nad Egiptom in izpeljem sinove Izraelove izmed njih.

6

Mojzes in Aron sta torej storila tako; kakor jima je ukazal GOSPOD, tako sta storila.

7

In Mojzes je bil osemdeset let star, Aron pa triinosemdeset let, ko sta govorila Faraonu.

8

In govoril je GOSPOD Mojzesu in Aronu, rekoč:

9

Ko bo z vama govoril Faraon in rekel: Naredita za sebe kak čudež! tedaj véli Aronu: Vzemi palico svojo in vrzi jo na tla pred Faraonom; postane naj velika kača!

10

In gresta Mojzes in Aron k Faraonu in storita, kakor je ukazal GOSPOD: Aron je namreč vrgel palico svojo na tla pred Faraonom in pred služabniki njegovimi, in postala je velika kača.

11

Tedaj pokliče tudi Faraon modrijane in čarodeje; in napravili so tudi oni, pismouki egiptovski, enako s čarovništvom svojim:

12

vsak je vrgel palico svojo na tla, in postale so velike kače; a Aronova palica je požrla njih palice.

13

Ali srce Faraonovo se je otrdilo, in ni ju poslušal, kakor je bil govoril GOSPOD.

14

In reče GOSPOD Mojzesu: Srce Faraonovo je trdo; brani se izpustiti ljudstvo.

15

Idi k Faraonu zjutraj, glej, pojde ven k vodi; in stopi mu naproti ob bregu Nilovem, in palico, ki se je izpremenila v kačo, vzemi v roko svojo

16

in govori k njemu: GOSPOD, Bog Hebrejcev, me je poslal k tebi s tem naročilom: Odpusti ljudstvo moje, da mi služi v puščavi; in glej, dozdaj nisi poslušal.

17

Tako pravi GOSPOD: Po tem spoznaš, da sem jaz GOSPOD: glej, udarim s palico, ki je v roki moji, po vodi, ki je v reki, in izpremenila se bo v kri.

18

Ribe pa, ki so v reki, poginejo, in reka se usmradi, in gnusilo se bo Egipčanom piti vodo iz reke.

19

In reče GOSPOD Mojzesu: Véli Aronu: Vzemi palico svojo in iztegni roko svojo nad vodami v Egiptu, nad njegovimi rekami, nad njegovimi vodotoki, nad njegovimi ribniki in nad vsemi vodnjaki njegovimi, da postanejo kri; in kri bode po vsej deželi Egiptovski, i v lesenih i v kamenitih posodah.

20

In storila sta tako Mojzes in Aron, kakor je bil ukazal GOSPOD: povzdignil je palico in je udaril po vodi v reki, pred očmi Faraonovimi in pred očmi služabnikov njegovih; in vsa voda, kar je je bilo v reki, se je izpremenila v kri.

21

In ribe, ki so bile v reki, so poginile, in reka se je usmradila, in Egipčani niso mogli piti vode iz reke; in bila je kri po vsej deželi Egiptovski.

22

A pismouki egiptovski so naredili enako s čarovništvom svojim. In srce Faraonovo se je otrdilo in ni ju poslušal, kakor je bil govoril GOSPOD.

23

In obrnil se je Faraon in šel na svoj dom, in niti to mu ni seglo do srca.

24

In vsi Egipčani so kopali poleg reke, da dobe pitne vode, zakaj vode iz reke niso mogli piti.In preteklo je celih sedem dni, odkar je GOSPOD udaril reko.

25

In preteklo je celih sedem dni, odkar je GOSPOD udaril reko.