Eksodus 40

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

Prvi dan prvega meseca postavi prebivališče, shodni šator.

3

In postavi vanje skrinjo pričevanja in zasloni skrinjo z zagrinjalom.

4

In prinesi mizo v prebivališče in uredi na njej, kar je treba urediti, in prinesi svečnik in prižgi svetilnice njegove.

5

In postavi zlati oltar za kajenje pred skrinjo pričevanja in obesi zaveso k vhodu v prebivališče.

6

In postavi oltar za žgalščine pred vhod v prebivališče shodnega šatora.

7

In postavi umivalnik med shodni šator in oltar ter vlij vanj vode.

8

In postavi dvorišče okoli in obesi zaveso k vratom na dvorišče.

9

In vzemi mazilno olje ter pomazili prebivališče in vse, kar je v njem, in ga posveti in vso opravo njegovo; in bode sveto.

10

In pomazili oltar za žgalščine in vse priprave njegove in posveti oltar; in oltar bode presvet.

11

In pomazili umivalnik in stojalo njegovo ter ga posveti.

12

In privedi Arona in sinove njegove k vhodu shodnega šatora in jih umij z vodo.

13

In obleci Arona v sveta oblačila ter ga pomazili in posveti, da mi opravlja duhovniško službo.

14

Sinove njegove tudi privedi in jih obleci v spodnje suknje

15

in jih pomazili, kakor si pomazilil njih očeta, da mi opravljajo duhovniško službo. In njih maziljenje se zgodi, da jim ostane večno duhovništvo po njih prihodnjih rodovih.

16

In Mojzes je storil to; po vsem, kar mu je bil zapovedal GOSPOD, je storil prav tako.

17

In zgodilo se je prvi mesec drugega leta, prvi dan meseca, da je bilo prebivališče postavljeno.

18

In Mojzes je postavil prebivališče in zasadil podstavke njegove in postavil deske njegove in vtaknil zapahe njegove in postavil stebre njegove.

19

In razpel je šator čez prebivališče in del vrhu njega šatorovo odejo, prav kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

20

In je vzel pričevanje in ga položil v skrinjo in vtaknil oboda v skrinjo in je del spravni pokrov vrhu nje.

21

In prinesel je skrinjo v prebivališče, in ko je obesil ločilno zagrinjalo, je zaslonil skrinjo pričevanja, prav kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

22

In postavil je mizo v shodni šator na stran prebivališča proti severu, zunaj pregrinjala;

23

in je razporedil na njej vrsto kruhov pred obličje GOSPODOVO, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

24

In postavil je svečnik v shodni šator, mizi nasproti, na južno stran prebivališča.

25

In prižgal je svetilnice pred GOSPODOM, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

26

In postavil je zlati oltar v shodni šator pred pregrinjalo

27

in zažgal na njem blagodišeče kadilo, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

28

In obesil je zaveso k vhodu v prebivališče.

29

In oltar za žgalščine je postavil pred vhod v prebivališče shodnega šatora in je daroval na njem žgalno in jedilno daritev, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

30

In postavil je umivalnik med shodni šator in oltar in vlil vode vanj za umivanje.

31

In Mojzes in Aron in sinovi njegovi so si iz njega umivali roke in noge;

32

kadar so šli v shodni šator in kadar so se bližali oltarju, so se umivali, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

33

in postavil je dvorišče okoli prebivališča in oltarja in je obesil zaveso k vratom na dvorišče. Tako je dopolnil Mojzes delo.

34

In oblak je pokril shodni šator, in slava GOSPODOVA je napolnila prebivališče.

35

In Mojzes ni mogel iti v shodni šator, kajti oblak je počival nad njim, in slava GOSPODOVA je napolnila prebivališče.

36

In kadar se je vzdignil oblak iznad prebivališča, so se odpravili sinovi Izraelovi na pot, dokler so bili na potovanju.

37

Ko se pa oblak ni vzdignil, se niso odpravili do dne, kadar se je vzdignil.Zakaj oblak GOSPODOV je bil po dne na prebivališču, po noči pa ogenj v oblaku pred očmi vse hiše Izraelove, dokler so bili na potovanju.

38

Zakaj oblak GOSPODOV je bil po dne na prebivališču, po noči pa ogenj v oblaku pred očmi vse hiše Izraelove, dokler so bili na potovanju.