Eksodus 39

1

In iz višnjevega in zagorelordečega blaga in karmezina so napravili dična oblačila za službo v svetišču; in sveta oblačila Aronu so naredili, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

2

In naredili so naramnik iz zlata, iz višnjevega in zagorelordečega blaga in iz karmezina in iz sukane tenčice.

3

In zlato so skovali v tenke liste ter iz njih rezali niti, da se je moglo tkati med višnjeve in škrlatne in karmezinove niti in med tenčico, na način umetnega tkalca.

4

Naredili so za naramnik dva poramna dela, ki sta se spenjala; na svojih dveh koncih se je sklepal v eno.

5

In umetno tkana preveza, ki je bila ob njem, je bila iz istega blaga in enakega dela kakor naramnik: iz zlata, iz višnjevega in zagorelordečega blaga in karmezina in iz sukane tenčice, kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

6

In napravili so onihova kamena, opletena z zlatom, in vanju so bila vrezana, kakor se vrezuje v pečate, imena sinov Izraelovih.

7

In deli so ju na poramna dela naramnikova, da bodeta kamena spomina za sinove Izraelove, prav kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

8

In naredil je naprsnik, delo umetnega tkalca, istega dela kakor naramnik: iz zlata, višnjevega in zagorelordečega blaga in karmezina in iz sukane tenčice.

9

Štirivoglat je bil; naredili so ga v dve gubi, ped dolg, in pet širok, dvojnat.

10

In obložili so ga s štirimi vrstami kamenov; vrsta prva: sardij, topaz in smaragd;

11

in druga vrsta: rubin, safir in diamant;

12

tretja vrsta pa: hiacint, ahat in ametist;

13

in četrta vrsta: krizolit, onih in jaspis; opleteni so bili z zlatom v svojih vrstah.

14

In kamenov je bilo po imenih sinov Izraelovih dvanajst, po njih imenih; kakor se vrezuje v pečate, na vsakem je bilo vrezano ime, za dvanajstere rodove.

15

In naredili so na naprsnik vrvčasti verižici, spleteni iz čistega zlata.

16

In naredili so dva okova iz zlata in dva zlata obročka, in pritrdili so tista obročka na oba konca naprsnikova.

17

In dve spleteni zlati vrvci so pritrdili na dva zlata obročka na koncih naprsnikovih;

18

druga dva konca tistih dveh spletenih vrvic so pritrdili na dva okova in ju priteknili na poramna dela naramnikova, spredaj.

19

In iz zlata narejena dva obročka so priteknili na obeh koncih naprsnikovih, na robu njegovem, ki je proti naramniku, odznotraj.

20

Še so naredili dva zlata obročka in ju priteknili na dva poramna dela naramnikova, spodaj ob sprednji strani, ravno tam, kjer se sklepa, vrhu umetno tkane preveze naramnikove.

21

In privezali so naprsnik, njegove obročke k naramnikovim obročkom z višnjevo vrvico, da se gladko prilega nad umetno tkano prevezo naramnikovo ter da se naprsnik ne premakne z naramnika; prav kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

22

In naredil je vrhnjo suknjo pod naramnik, izcela stkano iz višnjevega blaga.

23

In odprtina suknje je bila sredi nje kakor odprtina pri oklepu, in je imela tvestje kroginkrog, da se ne razdere.

24

In za rob suknje so naredili margaranovih jabolk iz višnjevega, zagorelordečega in karmezinovega sukanca.

25

In napravili so zvončke iz čistega zlata in jih obesili med margaranova jabolka na rob suknje okoliinokoli, med margaranova jabolka:

26

zvonček in margaranovo jabolko, zvonček in margaranovo jabolko na rob suknje vseokoli za službo; prav kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.

27

In izgotovili so spodnje suknje iz tenčice na tkalčev način Aronu in sinom njegovim;

28

in pokrivalo iz tenčice in lepe visoke čepice iz tenčice in platnene hlače iz sukane tenčice

29

in pas iz sukane tenčice in iz višnjevega, zagorelordečega blaga in iz karmezina, pisano vezilnega dela, prav kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

30

In naredili so ploščo, venec sveti, iz čistega zlata in vanjo napisali, kakor se vrezuje pisanje v pečate: SVETOST GOSPODU!

31

In pripeli so nanjo višnjevo vrvico, da se ž njo priveže zgoraj na pokrivalo, prav kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu.

32

Tako je bilo dopolnjeno vse delo pri prebivališču shodnega šatora, in sinovi Izraelovi so ga naredili; kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu, prav tako so storili vse.

33

In prinesli so prebivališče k Mojzesu: šator in vse njegove priprave, njegove zapone, deske, zapahe, stebre in podstavke njegove;

34

in odejo za šator iz rdečih ovnovih kož in odejo iz jazbečevih kož in ločilno zagrinjalo;

35

skrinjo pričevanja in droga njena in spravni pokrov;

36

mizo, vso posodo njeno in kruh obličja;

37

čisti svečnik, svetilnice njegove, svetilnice, ki jih je imeti v redu, in vse priprave njegove in olje za svetilo;

38

zlati oltar in mazilno olje in blagodišeče kadilo; in zaveso za vhod v šator;

39

bronasti oltar z bronastim omrežjem njegovim, droga zanj in vse priprave njegove; umivalnik in stojalo njegovo;

40

zastore za dvorišče, stebre in podstavke zanj; in zaveso za vrata na dvorišče in vrvi in kolčke zanje; in vse priprave za službo v prebivališču, za shodni šator;

41

službena oblačila za službo v svetišču, sveta oblačila za Arona duhovnika in sinov njegovih oblačila, da duhovniško službo opravljajo.

42

Po vsem, kar je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu, so sinovi Izraelovi napravili vse delo natanko.In Mojzes je ogledal vse delo, in glej, prav so ga naredili; kakor je bil GOSPOD zapovedal, tako so ga napravili; in Mojzes jih je blagoslovil.

43

In Mojzes je ogledal vse delo, in glej, prav so ga naredili; kakor je bil GOSPOD zapovedal, tako so ga napravili; in Mojzes jih je blagoslovil.