Eksodus 38

1

In naredil je oltar za žgalščine iz akacijevega lesa: pet komolcev dolg in pet komolcev širok, štirivoglat in tri komolce visok;

2

in na štirih voglih njegovih je na pravil štiri rogove, ki so bili iz ene celote ž njim; in prevlekel ga je z bronom.

3

In naredil je vse priprave oltarjeve: lonce in lopate in čaše, vilice in ponve za žerjavico; vse te priprave so bile iz brona.

4

Napravil je tudi omrežje oltarju, mrežastega dela, iz brona, pri obrobnem podstavku, spodaj do polovice oltarja.

5

In zlil je štiri obode za štiri vogle bronastega omrežja, da se vanje vtakneta droga.

6

Droga pa je naredil iz akacijevega lesa ter ju prevlekel z zlatom.

7

In vtaknil je droga v oboda na obeh straneh oltarja, da se ž njima prenaša; votlega, iz desek ga je naredil.

8

In naredil je umivalnik in stojalo njegovo iz brona, iz zrcal žen, ki so se zbirale, da strežejo pri vhodu shodnega šatora.

9

In napravil je dvorišče. Za poldansko stran, proti jugu, je bilo zastorov iz sukane tenčice sto komolcev

10

in dvajset stebrov zanje in dvajset podstavkov iz brona, kavlji za stebre in njih vezila iz srebra.

11

In na severni strani je bilo sto komolcev zastorov in zanje dvajset stebrov in dvajset podstavkov iz brona, kavlji za stebre in njih vezila so bili iz srebra.

12

In na zahodni strani je bilo petdeset komolcev zastorov in zanje deset stebrov in deset podstavkov, kavlji za stebre in njih vezila so bili iz srebra.

13

In na jutranji strani, proti vzhodu, petdeset komolcev:

14

petnajst komolcev zastorov ob eni strani vhoda, trije stebri zanje in trije podstavki;

15

in ob drugi strani (tu in tam ob vratih na dvorišče) petnajst komolcev zastorov, trije stebri in trije podstavki zanje.

16

Vsi zastori ob dvorišču kroginkrog so bili iz sukane tenčice;

17

in podstavki stebrov iz brona, kavlji za stebre in njih vezila iz srebra in prevlaka njih oglavij iz srebra; in vsi stebri ob dvorišču so bili opremljeni s srebrnimi vezili.

18

In zaveso k vratom na dvorišče je naredil z umetno pisanim vezenjem iz višnjevega in zagorelordečega in karmezinovega blaga in iz sukane tenčice, in to dvajset komolcev dolgo in pet komolcev visoko po širjavi, skladno z drugimi zastori ob dvorišču;

19

k zavesi pa štiri stebre in štiri podstavke iz brona in kavlje zanje iz srebra, tudi prevlako za njih oglavja in njih vezila iz srebra.

20

In vsi kolčki za prebivališče in ob dvorišču okoli so bili iz brona.

21

To je preračun o prebivališču, prebivališču pričevanja, kakor se je preštelo po Mojzesovem povelju s pomočjo levitov pod roko Itamarja, sinu Aronovega, duhovnika.

22

Bezalel pa, sin Urija, sinu Hurovega, iz rodu Judovega, je naredil vse, kar je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu;

23

in ž njim je bil Oholiab, sin Ahisamakov, iz rodu Danovega, kovač in tesar in umeten tkalec in vezec višnjevega in zagorelordečega blaga in karmezina in tenčice.

24

Vsega zlata, kar se ga je uporabilo pri delu za vse naprave svetišča, zlata, ki se je darovalo kot daritev majanja, je bilo devetindvajset talentov, sedemsto in trideset seklov, po seklu svetišča.

25

Srebra pa od preštetih v občini je bilo sto talentov in tisoč sedemsto in petinsedemdeset seklov, po seklu svetišča:

26

kolikor glav, toliko polseklov, po seklu svetišča, od vsakega dvajset let starega in več, ki je prešel k preštetim, od šeststo in tri tisoč, petsto in petdeset mož.

27

In iz sto talentov srebra so ulili podstavke svetišču in podstavke zagrinjalu, sto podstavkov iz sto talentov, talent za podstavek.

28

In iz tisoč sedemsto in petinsedemdesetih seklov je naredil kavlje za stebre in prevlekel njih oglavja in napravil na njih vezila.

29

In brona, ki so ga darovali kot daritev majanja, je bilo sedemdeset talentov in dvatisoč in štiristo seklov.

30

In iz tega je naredil podstavke vhodu v shodni šator in bronast oltar in k njemu bronasto omrežje in vse priprave oltarjeve;in podstavke ob dvorišču okoli in podstavke k vratom v dvorišče in vse kolčke pri prebivališču in vse kolčke na dvorišču kroginkrog.

31

in podstavke ob dvorišču okoli in podstavke k vratom v dvorišče in vse kolčke pri prebivališču in vse kolčke na dvorišču kroginkrog.