Eksodus 37

1

In Bezalel je naredil skrinjo iz akacijevega lesa: dva in pol komolca je bila dolga in poldrugi komolec široka in poldrugi komolec visoka.

2

In prevlekel jo je s čistim zlatom odznotraj in odzunaj in vrhu nje je napravil zlat venec naokrog.

3

In zlil je zanjo štiri zlate obode, vstavljene v njene štiri noge, dva oboda na eni strani in dva oboda na drugi strani.

4

In naredil je droga iz akacijevine in ju okoval z zlatom.

5

In vtaknil je droga v obode ob straneh skrinje, da se prenaša skrinja.

6

In napravil je pokrov sprave iz čistega zlata, dva in pol komolca dolg in poldrugi komolec širok.

7

In naredil je dva keruba iz zlata s tolkljanim delom na obeh koncih spravnega pokrova:

8

kerub je bil na tem koncu, kerub na drugem koncu; s pokrovom sceloma je naredil tista keruba na obeh njegovih koncih.

9

In keruba sta razprostirala svoje peruti navzgor, zaslanjajoč ž njimi pokrov sprave, z obrazoma drug proti drugemu; proti pokrovu sprave sta bili obrnjeni obličji kerubov.

10

Naredil je tudi mizo iz akacijevega lesa: dva komolca je bila dolga in en komolec široka, poldrugi komolec pa visoka.

11

In prevlekel jo je s čistim zlatom in ji napravil zlat venec naokrog.

12

In naredil je k njej spojno deščico kroginkrog, za dlan široko, in napravil je zlat venec k tej deščici naokrog.

13

In ulil je zanjo štiri obode iz zlata, in pritrdil je obode na štiri vogle pri štirih miznih nogah.

14

Tik pod deščico so bili obodi, shrambici za droga, da se prenaša miza.

15

In napravil je droga iz akacijevega lesa in ju okoval z zlatom, da se ž njima prenaša miza.

16

In naredil je iz čistega zlata posode, ki so bile na mizi, njene sklede, torila, konvice in vrčke, s katerimi se naj izliva pitna daritev.

17

Naredil je tudi svečnik iz čistega zlata, tolkljano delo je bil s podstavkom in deblom svojim; čašice njegove, glavice in cvetice njegove so bile sceloma delane ž njim.

18

In šestero vej se je raztezalo iz debla njegovega: tri veje z ene strani in tri veje z druge strani svečnika.

19

Tri čašice, slične mandeljnovemu cvetu, so bile z glavico in cvetico na eni veji, in tri čašice, slične mandeljnovemu cvetu, z glavico in cvetico na veji drugi: tako je bilo na šesterih vejah, raztezajočih se iz svečnika.

20

In na deblu svečnika štiri čaše, slične mandeljnovemu cvetu, s svojimi glavicami in cveticami,

21

namreč ena glavica pod vsakima dvema vejama, katerih se je raztezalo šest iz celote, iz svečnika.

22

Njih glavice in veje so bile sceloma delane ž njim: vse je bilo enotno tolkljano delo iz čistega zlata.

23

In naredil mu je sedem svetilnic in utrinjala in lončke za utrinke iz čistega zlata.

24

Iz enega talenta čistega zlata ga je naredil in vse njegove priprave.

25

In naredil je kadilni oltar iz akacijevega lesa: en komolec dolgost njegova in en komolec širjava njegova, štirivoglat je bil in dva komolca visok; rogovi njegovi so bili enotni ž njim.

26

In prevlekel ga je s čistim zlatom, vrh njegov in stene njegove in rogove njegove, in mu je naredil zlat venec kroginkrog.

27

In napravil je zanj dva oboda iz zlata, pod vencem njegovim, ob voglih njegovih na obeh straneh, da se vanju vtakneta droga, s katerima se bo nosil.

28

In droga je naredil iz akacijevega lesa ter ju prevlekel z zlatom.In naredil je sveto olje za maziljenje in čisto, blagodišeče kadilo na mazilarski način.

29

In naredil je sveto olje za maziljenje in čisto, blagodišeče kadilo na mazilarski način.