Eksodus 36

1

In Bezalel in Oholiab bosta delala in vsi možje modrega srca, ki jim je GOSPOD dal modrost in razumnost, da znajo delati vsako delo v službo svetišča, skladno z vsem, kar je bil zapovedal GOSPOD.

2

In Mojzes pokliče Bezalela in Oholiaba in vsakega moža, ki je bil modrega srca, v čigar srce je Bog dal modrost, vsakega, kogar je srce sililo, da se loti dela in ga izvrši.

3

In prejmejo od Mojzesa vse dari povzdignjenja, ki so jih prinesli sinovi Izraelovi za delo v službo svetišča, da se s tem naredi. In še so mu prinašali prostovoljne darove dan na dan.

4

In pridejo tisti modri možje vsi, ki so se pečali z delom svetišča, vsak od svojega dela, ki ga je opravljal,

5

in ogovore Mojzesa, rekoč: Mnogo prinaša ljudstvo, več nego je treba za izvršitev dela, ki ga je napraviti ukazal GOSPOD.

6

Tedaj zapove Mojzes, in razglasijo po vsem taboru, rekoč: Ne mož, ne žena naj nič več ne dela za dar povzdignjenja svetišču. In nehalo je ljudstvo prinašati.

7

Kajti gradiva je bilo dovolj za vse delo, da se dogotovi, in še preveč ga je bilo.

8

Vsi torej, ki so bili modrega srca med delavci tistega dela, so delali prebivališče: deset preprog iz sukane tenčice in višnjevega in zagorelordečega blaga in karmezina, s kerubi umetno pretkane so jih naredili.

9

Dolgost ene preproge osemindvajset komolcev in štiri komolce širjava preproge: ista mera za vse preproge.

10

In zvezal je pet preprog, drugo ob drugo, tudi drugih pet preprog je zvezal, drugo ob drugo.

11

In naredil je pentlje iz višnjevega blaga na robu ene preproge, ob kraju ene zveze; enako je naredil na robu skrajne preproge pri drugi zvezi.

12

Petdeset pentelj je napravil na prvi preprogi in petdeset pentelj na robu preproge, ki je bila skrajna pri drugi zvezi; pentlje so bile druga drugi nasproti.

13

In naredil je petdset zapon iz zlata in staknil preprogi, prvo z drugo, s temi zaponami: tako je bilo prebivališče celota.

14

In naredil je preproge iz kozje dlake, da bodo šator nad prebivališčem: enajst takih preprog je naredil.

15

Dolgost vsake preproge je bila trideset komolcev in širjava štiri komolce: isto mero je imelo enajst preprog.

16

In staknil je pet preprog posebe in šest preprog posebe.

17

In naredil je petdeset pentelj na robu skrajne preproge v prvi zvezi in petdeset pentelj na robu skrajne preproge v drugi zvezi.

18

In napravil je petdeset bronastih zapon, da se ž njimi spoji šator v celoto.

19

In naredil je odejo za šator iz rdečih ovnovih kož in odejo iz jazbečevih kož vrhu nje.

20

In naredil je deske za prebivališče iz akacijevega lesa, pokonci stoječe.

21

Deset komolcev je bila dolgost vsake deske, eden in pol komolca pa širjava.

22

Vsaka deska je imela dva čepa, drug proti drugemu vstavljena: tako je napravil pri vseh deskah za prebivališče.

23

In izgotovil je deske za bivališče: dvajset desek za poldansko stran, proti jugu;

24

in naredil je štirideset podstav iz srebra za dvajset desek: dve podstavi pod eno desko za dva čepa njena in dve podstavi pod drugo desko za dva čepa njena.

25

In za drugo stran prebivališča, proti severu, je naredil dvajset desek

26

in njih podstav iz srebra štirideset: dve podstavi pod eno desko in dve podstavi pod drugo desko.

27

In za zadnjo stran prebivališča, proti zahodu, je naredil šest desek.

28

In dve deski je naredil za vogla prebivališča ob zadnji strani.

29

In bili sta dvojni odspodaj in enako sta bili sklenjeni ob vrhu svojem v enem obodu: tako je napravil pri obeh na obeh voglih.

30

Bilo je torej osem desek in njih podstav srebrnih šestnajst: pod vsako desko dve podstavi.

31

In naredil je zapahe iz akacijevega lesa: pet za deske ene strani prebivališča

32

in pet zapahov za deske druge strani in pet zapahov za deske ob zadnji strani, proti zahodu.

33

In srednji zapah sredi desek je naredil, da je segal od konca do konca.

34

In deske je prevlekel z zlatom in njih obode, namreč shrambice za zapahe, je naredil iz zlata in zapahe je okoval z zlatom.

35

In napravil je zagrinjalo iz višnjevega in zagorelordečega in karmezinovega blaga in iz sukane tenčice; s kerubi umetno pretkano ga je naredil.

36

In zanj je napravil štiri stebre iz akacijevega lesa in jih prevlekel z zlatom, njih kavlji so bili iz zlata, in ulil je zanje štiri podstave iz srebra.

37

In napravil je zaveso za šatorov vhod iz višnjevega in zagorelordečega blaga in iz karmezina in sukane tenčice s pisanim vezenjemin njenih pet stebrov ž njih kavlji; oglavja stebrov pa in njih vezila je prevlekel z zlatom, a njih petero podstavkov je bilo iz brona.

38

in njenih pet stebrov ž njih kavlji; oglavja stebrov pa in njih vezila je prevlekel z zlatom, a njih petero podstavkov je bilo iz brona.