Eksodus 31

1

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

2

Poglej, poklical sem po imenu Bezalela, sina Urija, sinu Hurovega, iz rodovine Judove,

3

in sem ga napolnil z duhom Božjim, ki se kaže v modrosti in razumnosti in znanosti in v vsakršni spretnosti,

4

da izumlja umetnine in izdeluje iz zlata in srebra in brona

5

in zna rezati kamene, da se denejo v okove, in izrezavati les in delati vsakovrstne izdelke.

6

In glej, dal sem mu tudi Oholiaba, sina Ahisamakovega, iz rodovine Danove; in modrost sem del v srce vsem, ki so modrega srca, da delajo vse, kar sem ti zapovedal:

7

šator shoda in skrinjo pričevanja in pokrov, ki je na njej, in vso šatorovo opravo

8

in mizo in vso posodo njeno in čisti svečnik in vse priprave njegove in kadilni oltar

9

in oltar za žgalščine z vsemi pripravami in umivalnik in stojalo njegovo;

10

službena oblačila in sveta oblačila za Arona duhovnika in oblačila sinov njegovih za duhovsko službo;

11

in mazilno olje in blagodišeče kadilo za svetišče: po vsem, kar sem ti zapovedal, naj delajo.

12

In GOSPOD je dejal Mojzesu, rekoč:

13

Ti pa govori sinom Izraelovim in reci: Sobote moje res spoštujte, ker znamenje so med menoj in med vami po prihodnjih rodovih vaših, da veste, da sem jaz GOSPOD, ki vas posvečujem.

14

Imejte torej v čislih dan počitka, ker je svet za vas; kdorkoli ga oskruni, mora umreti; kajti kdorkoli bi delal kako delo v njem, ta duša bo iztrebljena izmed ljudstva svojega.

15

Šest dni naj se opravlja delo, a dan sedmi je sobota slovesnega počitka, sveta GOSPODU; kdorkoli opravlja kak posel sobotni dan, mora umreti.

16

Zato naj ohranijo sinovi Izraelovi soboto, da praznujejo počitek po prihodnjih rodovih svojih, kot večno zavezo.

17

Znamenje je to med menoj in med sinovi Izraelovimi na veke; zakaj v šestih dneh je naredil GOSPOD nebo in zemljo, dan sedmi pa je počival in se poživil.In dal je Mojzesu, ko je nehal govoriti ž njim na gori Sinaju, dve plošči pričevanja, kameneni plošči, popisani s prstom Božjim.

18

In dal je Mojzesu, ko je nehal govoriti ž njim na gori Sinaju, dve plošči pričevanja, kameneni plošči, popisani s prstom Božjim.