Eksodus 30

1

Naredi tudi oltar, na katerem se bo zažigalo kadilo; iz akacijevega lesa ga napravi:

2

komolec bodi dolg, komolec širok, štirivoglat naj bo, in dva komolca visok; iz ene celote ž njim naj bodo rogovi njegovi.

3

In prevleci ga s čistim zlatom, njegov vrh in njegove stene kroginkrog in njegove rogove; in napravi mu zlat venec naokrog.

4

In naredi mu dva zlata oboda pod vencem njegovim, ob voglih njegovih na obeh straneh, da se vanju vtakneta droga, ki se bo nosil ž njima.

5

Droga pa tudi naredi iz akacijevega lesa in ju prevleci z zlatom.

6

In oltar postavi nasproti zagrinjalu, ki visi pred skrinjo pričevanja, in nasproti pokrovu sprave, ki je vrhu pričevanja, kjer se bom shajal s teboj.

7

In Aron naj zažiga na njem blagodišeče kadilo; vsako jutro, ko pripravlja svetilnice, naj zakadi.

8

Tudi ko prižiga svetilnice proti večeru, naj zakadi: neprestano bodi kadilo pred GOSPODOM po rodovih vaših.

9

Ne smete na njem darovati tujega kadila, ne žgalščine, ne jedilne daritve, tudi pitne daritve ne izlijte nanj.

10

A enkrat v letu naj opravi Aron poravnavo na rogovih njegovih s krvjo daritve za greh, ki je v spravo; enkrat v letu naj stori zanj poravnavo po prihodnjih rodovih vaših: presvet je GOSPODU.

11

In GOSPOD je govoril Mojzesu, rekoč:

12

Ko poizveš število sinov Izraelovih, kolikor jih gre v štetje, tedaj naj plača vsakdo odkupnino za dušo svojo GOSPODU, kadar jih boš štel, da ne pride nadnje šiba, ko bodo šteti.

13

To naj dado: vsakdo, ki preide k preštetim, pol sekla, po seklu svetišča (dvajset ger ima sekel), pol sekla kot dar povzdignjenja GOSPODU.

14

Sleherni, ki preide k preštetim, dvajset let star in več, naj da GOSPODU dar povzdignjenja.

15

Bogatin ne da več in ubožec ne manj nego pol sekla, ko poklonite dar povzdignjenja GOSPODU, da se stori poravnava za duše vaše.

16

In vzemi spravni denar od sinov Izraelovih ter ga obrni v službo v shodnem šatoru, da bodi to v spomin sinom Izraelovim pred GOSPODOM, v poravnavo za duše vaše.

17

Še je govoril GOSPOD Mojzesu, rekoč:

18

Naredi tudi bronast umivalnik z bronastim stojalom za umivanje in ga postavi med shodni šator in oltar in vlij vanj vode.

19

In Aron in sinovi njegovi naj si iz njega umivajo roke in noge:

20

kadar pojdejo v shodni šator, naj se umijejo z vodo, da ne umrjo, ali pa ko se bližajo oltarju služit, da zažgo ognjeno daritev GOSPODU.

21

Umivajo pa naj si roke in noge, da ne umrjo. To jim bodi večna postava, njemu in semenu njegovemu od roda do roda.

22

Dalje je govoril GOSPOD Mojzesu, rekoč:

23

Ti pa si vzemi najboljših dišav: petsto seklov mire, ki teče sama od sebe, in polovico sladke skorje, namreč dvesto in petdeset, in dvesto in petdeset dišečega trstja

24

in kasije petsto, po seklu svetišča, in oljkovega olja mero hin;

25

in naredi iz tega olje za sveto maziljenje, mešano dišavje po mazilarjevi umetnosti: sveto mazilno olje bodi.

26

In pomazili ž njim shodni šator in skrinjo pričevanja,

27

mizo z vsemi posodami njenimi, svečnik s pripravo njegovo in kadilni oltar

28

in oltar za žgalščine z vsemi pripravami njegovimi in umivalnik in stojalo njegovo.

29

In tako jih posveti, in bodo presvete: karkoli se jih dotakne, bode sveto.

30

In pomazili Arona in sinove njegove ter jih posveti, da mi služijo za duhovnike.

31

Sinom Izraelovim pa govori in reci: To mi bodi sveto mazilno olje po prihodnjih rodovih vaših.

32

Na meso človeško se ne sme izliti, in po njega sestavi ne narejajte podobnega: sveto je, sveto vam bodi.

33

Kdor ga ponaredi ali kdor od njega da tujcu, bodi iztrebljen iz ljudstva svojega.

34

In GOSPOD je velel Mojzesu: Vzemi si dišav: dišeče smole, kadilne školjke, galbana, sladkih vonjav in prečiščenega kadila, vsakega enako težo,

35

in naredi iz tega kadilo, dišečino, po mazilarjevi umetnosti, osoljeno, čisto, sveto.

36

In stolci nekoliko v prah in ga deni pred pričevanje v shodni šator, kjer se bom shajal s teboj; presveto vam bodi.

37

In kadila, kakršnega napraviš, sebi po isti sestavi ne narejajte; za sveto GOSPODU naj ti velja.Kdor ga ponaredi, da bi ga duhal, bodi iztrebljen iz ljudstva svojega.

38

Kdor ga ponaredi, da bi ga duhal, bodi iztrebljen iz ljudstva svojega.