Eksodus 29

1

To pa je, kar jim storiš, da jih posvetiš, da bi mi opravljali duhovsko službo. Vzemi mladega junca in dva ovna brez madeža

2

in nekvašenega kruha in opresnih kolačev, z oljem zamešenih, in opresnih mlincev, z oljem pomazanih; iz čiste pšenične moke jih pripravi.

3

V en koš jih deni in jih prinesi v košu, in junca in dva ovna.

4

Arona pa in njegove sinove privedeš k vhodu v shodni šator ter jih umiješ z vodo.

5

Nato vzemi oblačila in obleci Arona v spodnjo suknjo in vrhnjo naramnikovo suknjo in naramnik in naprsnik in ga prepaši z umetno tkano naramnikovo prevezo.

6

In mu deni pokrivalo na glavo in priveži zlati venec na pokrivalo.

7

In vzemi mazilnega olja in ga izlij na glavo njegovo ter ga pomazili.

8

Tudi sinove njegove pripelji in jih obleci v spodnje suknje.

9

In opaši jih s pasovi, Arona in sinove njegove, ter jim priveži visoke čepice; in bode jim duhovništvo po večni postavi. In napolniš roke Aronu in sinom njegovim v posvečenje.

10

In pripelji junca pred shodni šator, in Aron in sinovi njegovi naj polože roke svoje juncu na glavo.

11

In zakolji junca pred GOSPODOM ob vhodu v shodni šator

12

ter vzemi junčeve krvi in jo deni s prstom na rogove oltarja, vso drugo kri pa izlij spodaj ob oltarju.

13

In vzemi vso tolstino, ki pokriva drobje, in pečico na jetrih in obe ledici s tolstjo, ki je na njiju, in zažgi to na oltarju.

14

Ali junčevo meso in kožo in iztrebke njegove sežgi z ognjem zunaj šatorišča: daritev za greh je.

15

Nato vzameš enega ovna, in Aron in sinovi njegovi naj mu polože roke svoje na glavo.

16

In zakolji ovna ter vzemi krvi njegove in škropi ž njo okrog po oltarju.

17

Ovna pa razreži na kose, in operi drob njegov in stegna njegova ter jih položi na kose njegove in na glavo njegovo.

18

In zažgi vsega ovna na oltarju: žgalna žrtev je GOSPODU, prijeten duh, daritev po ognju GOSPODU.

19

Potem vzemi drugega ovna, in Aron in sinovi njegovi naj mu polože roke svoje na glavo.

20

In zakolji ovna ter vzemi krvi njegove in jo deni na mečico desnega ušesa Aronovega in na mečico desnega ušesa sinov njegovih in na palec njih desnice in na palec desne noge; ostalo kri pa razškropi po oltarju okoli.

21

In vzemi krvi, ki je na oltarju, in mazilnega olja ter pokropi Arona in oblačila njegova in sinove njegove in oblačila sinov njegovih ž njim vred; in posvečen bode in oblačila njegova in sinovi njegovi in sinov njegovih oblačila ž njim vred.

22

Vzemi tudi tolstine ovnove in tolsti rep in tolst, ki pokriva drob, in pečico na jetrih in obe ledici in tolst, ki je na njiju, in desno stegno (kajti je oven posvečenja)

23

in hleb kruha in kolač z oljem zamešanega kruha in mlinec iz koša opresnikov, ki je pred GOSPODOM,

24

in položi vse to na roke Aronu in sinom njegovim, in majaj to kot daritev majanja pred GOSPODOM.

25

Potem vzemi to iz njih rok ter zažgi na oltarju vrhu žgalne daritve v prijeten duh pred GOSPODOM; ognjena daritev je GOSPODU.

26

In vzemi prsi od ovna posvetitve, ki je za Arona, ter jih daruj z majanjem pred GOSPODOM; in bodo tebi v delež.

27

In posvetiš prsi daritve majanja, ki so se majale, in stegno povzdignjenja, ki se je povzdignilo od ovna posvetitve, ki je za Arona in za sinove njegove;

28

in dobi naj to Aron in sinovi njegovi kot vekomaj sebi določeno od sinov Izraelovih, kajti dar povzdignjenja je; in bode to dar povzdignjenja od sinov Izraelovih, od njih mirovnih daritev, njih dar povzdignjenja GOSPODU.

29

Sveta oblačila Aronova pa bodo za sinove njegove za njim, da bodo v njih maziljeni ter da se jim v njih napolnijo roke v posvečenje.

30

Sedem dni jih bo oblačil tisti iz sinov njegovih, ki bode duhovnik na mestu njegovem, ko pojde v šator pričevanja služit v svetišču.

31

Ovna posvetitve pa vzemi in skuhaj meso njegovo na svetem kraju.

32

In Aron in sinovi njegovi naj jedo meso ovnovo in kruh, ki je v košu, ob vhodu v shodni šator:

33

jedo naj tiste reči, po katerih se je izvršila poravnava, da bi se jim napolnile roke, da bodo posvečeni; tujec pa jih ne sme jesti, ker so svete.

34

Ako pa ostane do jutra kaj mesa posvetitve in kruha, naj se sežge, kar je ostalo; ne sme se jesti, ker je sveto.

35

Stóri torej Aronu in sinom njegovim natanko po vsem, kar sem ti zapovedal. Sedem dni jim napolnjuj roke v posvetitev.

36

In vsak dan daruj v poravnavo junca kot daritev za greh, in očistiš oltar greha, ko storiš poravnavo zanj; in ga pomazili, da ga posvetiš.

37

Sedem dni opravljaj poravnavo za oltar in ga posvečuj; in oltar bodi presvet: karkoli se dotakne oltarja, bode sveto.

38

To pa je, kar boš pripravljal na oltar: vsak dan dve jagnjeti, po eno leto stari, neprenehoma.

39

Eno jagnje daruj zjutraj, drugo jagnje proti večeru;

40

in k prvemu jagnjetu desetinko bele moke, zmešane s četrtino hina iztolčenega olja, in četrtino hina vina kot pitno darilo.

41

In drugo jagnje pripravi proti večeru; zastran jedilnega in pitnega darila ravnaj po jutranjem darovanju: v prijeten duh bodi, ognjena daritev GOSPODU.

42

To bodi neprestana žgalna daritev po rodovih vaših pri vhodu shodnega šatora pred GOSPODOM, kjer se bom shajal z vami, da govorim s teboj.

43

In tam se bom shajal s sinovi Izraelovimi, in šator bo posvečen po slavi moji.

44

In posvetim shodni šator in oltar, tudi Arona in sinove njegove posvetim, da mi opravljajo duhovsko službo.

45

In prebival bom sredi sinov Izraelovih in jim bodem Bog.In spoznajo, da sem jaz GOSPOD, njih Bog, ki sem jih odpeljal iz dežele Egiptovske, da bi prebival sredi njih. Jaz sem GOSPOD, njih Bog.

46

In spoznajo, da sem jaz GOSPOD, njih Bog, ki sem jih odpeljal iz dežele Egiptovske, da bi prebival sredi njih. Jaz sem GOSPOD, njih Bog.